Netia i TP - nowa współpraca

Netia i Telekomunikacja Polska powoli zakopują topór wojenny. Alternatywny operator właśnie zawarł umowę o połączeniu sieci z Telekomunikacją Polską.

Umowa wprowadza nowe zasady współpracy dotyczące połączenia sieci telekomunikacyjnych obu spółek oraz wzajemnej wymiany ruchu telekomunikacyjnego, a w szczególności określa nowe zasady rozliczeń. Umowa wchodzi w życie z dniem 30 września 2007 r.

Jak twierdzi Netia, zawarcie tej umowy stanowi kolejny etap procesu budowania nowych relacji Netii z Telekomunikacją Polską i ma pozwolić na realizację strategii tego konkurenta TP.

- Umowa ułatwi naszą współpracę z Telekomunikacją Polską i pozwoli uporządkować zarówno sprawy bieżące, jak i kwestie sporne - powiedział Mirosław Godlewski, prezes zarządu Netii.

Reklama

Z takiego obrotu spraw zadowolona jest także TP: - Podpisanie umów między TP i Netią jest naszym wspólnym sukcesem i przykładem pragmatyzmu w biznesie - uważa Maciej Witucki, prezes Telekomunikacji Polskiej.

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Ze względu na fakt, iż nie ma możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z umowy, Netia szacuje wartość przedmiotu umowy na kwotę ponad 300 milionów złotych (szacowana wartość wzajemnych świadczeń na okres 5 lat).

Ponadto Netia zawarła z Telekomunikacją Polską tzw. umowy powiązane. Są to: umowa o współpracy międzyoperatorskiej i zasadach rozliczeń w zakresie świadczenia abonenckich usług specjalnych, umowa o współpracy i zasadach rozliczeń w zakresie wzajemnego świadczenia usług audioteksowych oraz w zakresie świadczenia usługi zakończeń do numerów 0-39 oraz umowa o współpracy i zasadach rozliczeń w zakresie wzajemnego świadczenia usług teległosowania w numeracji 0-400.

Nowe umowy zastąpią 23 dotychczas obowiązujące dokumenty, które regulowały wzajemne stosunki między TP i Netią.

informacje prasowe/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: świadczenia | Orange Polska S.A.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy