Nowe aplikacje do ochrony smartfonów

Firma Symantec ogłosiła nowe podejście do ochrony urządzeń mobilnych. Celem strategii jest m.in. zwiększenie produktywności użytkowników poprzez zapewnienie pełnej ochrony i możliwości centralnego zarządzania w całym cyklu eksploatacji smartfona - od dostarczenia, poprzez jego codzienną obsługę i zabezpieczenie, do wycofania z użytku.

Kompleksowa strategia dotycząca urządzeń mobilnych staje się coraz ważniejsza. Badania firmy IDC wskazują, że do końca 2009 r. łączna liczba urządzeń mobilnych sprzedanych na świecie wyniesie ponad 167 mln. Przewiduje się, że do 2013 r. liczba ta wzrośnie do ponad 291 mln, co oznacza średni roczny wzrost na poziomie 14 procent.

W związku z tym coraz więcej smartphone'ów będzie mieć dostęp do wewnętrznych sieci firmy - często bez zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, tym samym narażając przedsiębiorstwo na wyciek poufnych danych.

Urządzeń mobilnych coraz więcej

Reklama

Ankieta agencji Enterprise Strategy Group przeprowadzona w październiku 2009 r. na zlecenie firmy Symantec wskazuje, że urządzenia mobilne są używane przez większą niż dotąd liczbę pracowników do obsługi większej liczby rodzajów aplikacji i danych ? w tym również poufnych.

Najważniejsze wyniki badania przeprowadzonego wśród menedżerów IT:

- 86 procent respondentów jest przekonanych, że urządzenia mobilne mają "krytyczne" znaczenie dla procesów biznesowych i produktywności lub że są dla nich "ważne".

- Ponad jedna trzecia odpowiedziała, że pracownicy korzystający z urządzeń mobilnych mogą uzyskiwać dostęp do danych: klientów, podlegających kontroli, poufnych i stanowiących własność intelektualną.

- 80 procent ankietowanych organizacji uważa, że posiadanie zintegrowanego rozwiązania do ochrony urządzeń mobilnych i zarządzania nimi ma znaczenie "krytyczne" lub jest "ważne".

70 procent odpowiedziało, że bezpieczeństwem zarówno urządzeń mobilnych, jak i stacji roboczych/komputerów przenośnych zarządza ten sam dział w firmie.

3 nowe produkty

W ramach realizowanej strategii firma Symantec oferuje trzy nowe produkty, które pomogą klientom zmniejszyć ryzyko, zarządzać infrastrukturą, kontrolować koszty oraz rozwiązywać problemy.

- Symantec Endpoint Protection Mobile Edition 6.0 zapewnia ochronę urządzeń mobilnych przed zagrożeniami i nieupoważnionym dostępem do firmowych informacji poufnych dzięki wykorzystaniu technologii antywirusowej, zaawansowanej zapory ogniowej i ochrony przed spamem - również w wiadomościach SMS. Program zapewnia zarówno ochronę danych w urządzeniach mobilnych, jak i zgodność z zewnętrznymi i wewnętrznymi wymaganiami w zakresie zabezpieczeń.

- Symantec Network Access Control Mobile Edition 6.0 zapewnia, aby dostęp do sieci i poczty e-mail na serwerach Microsoft Exchange miały tylko te urządzenia, które spełniają określone wymagania. Program oferuje funkcje sprawdzania integralności i scentralizowanego ostrzegania o stanie urządzenia. Ocena stanu integralności dla urządzeń mobilnych pomaga przedsiębiorstwom w realizacji wdrożonej polityki bezpieczeństwa. Scentralizowane rejestrowanie informacji, tworzenie raportów i ostrzeganie ułatwia przedsiębiorstwom prewencyjne monitorowanie stanu urządzeń. Rozwiązanie współpracuje z oprogramowaniem Symantec Endpoint Protection Mobile Edition.

- Symantec Mobile Management 7.0 pozwala na bezprzewodowe, zdalne instalowanie aplikacji i aktualizacji. Przyczynia się tym samym do zwiększenia produktywności pracowników. Oprogramowanie można zintegrować z produktami firmy Symantec do ochrony urządzeń mobilnych, zapewniając ich bezpieczeństwo w całym cyklu eksploatacji. Program Symantec Mobile Management obejmuje funkcje zdalnej pomocy, zarządzania systemem w czasie rzeczywistym, kontroli oprogramowania oraz autonaprawy.

Rozwiązania firmy Symantec do ochrony i zarządzania urządzeniami mobilnymi zostały stworzone na podstawie platformy Symantec Management Platform, która umożliwia administratorom centralne definiowanie i zdalne wdrażanie zasad polityki bezpieczeństwa. Platforma ta zapewnia również możliwość integracji produktów w celu ujednolicenia ochrony i zarządzania urządzeniami mobilnymi z poziomu jednej konsoli, zmniejszając w ten sposób złożoność infrastruktury. Zastosowanie takiego rozwiązania prowadzi do zmniejszenia ryzyka i kosztów. Integracja z programem Symantec LiveUpdate pozwala na automatyczną aktualizację składników oprogramowania.

Licencje i dostępność

Programy Symantec Endpoint Protection Mobile Edition i Symantec Network Access Control Mobile Edition obsługują urządzenia mobilne z systemami Windows Mobile, Windows CE i Symbian, natomiast rozwiązanie Symantec Mobile Management obsługuje urządzenia z systemami Windows Mobile i Windows CE. Rozwiązania są już dostępne i można je nabyć bezpośrednio w firmie Symantec lub za pośrednictwem jej ogólnoświatowej sieci autoryzowanych sprzedawców typu VAR, dystrybutorów i integratorów systemów.

Źródło informacji

Komputer w Firmie
Dowiedz się więcej na temat: Symantec | firma | procent | firmy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama