Nowe prawa użytkowników pre-paid

W wyniku nowelizacji ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 29 kwietnia 2010 r., zostaną rozszerzone prawa abonentów korzystających z kart pre-paid.

Nowelizacja jest spowodowana koniecznością dostosowania regulacji polskich do regulacji prawa wspólnotowego. Nowe przepisy, które wchodzą w życie 20 lipca, rozszerzają grono abonentów o użytkowników przedpłaconych kart SIM, którzy udostępnią swoje dane operatorom.

Nowe przepisy przewidują, że abonenci, którzy udostępnili swoje dane:

- będą otrzymywać proponowane zmiany warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,

- Abonenci, którzy udostępnili swoje dane oraz adres poczty elektronicznej, będą otrzymywać informacje zamiast w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość z wyprzedzeniem, co najmniej miesiąca przed wejściem tych zmian,

Reklama

- Będą otrzymywać informacje dotyczące każdej proponowanej zmiany w cenniku,

- Mogą zażądać od operatora zarówno podstawowego - jak i szczegółowego wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych. Jednak za oba te wykazy dostawca usług będzie mógł pobierać opłatę określoną w cenniku,

- Mogą zostać objęci usługą informacji o numerach telefonicznych.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: Parlam
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy