SMS-y pomagają w nauce czytania i pisania

Dzieci, które przesyłając wiadomości SMS używają często skrótów, takich jak "LOL", "plz" czy "l8er", mają mniej problemów z czytaniem i pisaniem, niż ich rówieśnicy. Korzystanie ze skrótów wręcz pomaga w doskonaleniu pisania i czytania. Naukowcy są zaskoczeni takimi wynikami badań.

Do takich wniosków doszła psycholog Clare Wood z uniwersytetu w Coventry, która poddała długotrwałej obserwacji 63 uczniów w wieku od 8 do 12 lat.

Skłonność dzieci do pisania SMS-ów za pomocą skrótów wzrasta wraz z wiekiem; w czwartej klasie tzw. textism praktykowała jedna piąta uczniów, a w szóstej już około połowy. Badaczka wyciągnęła z tego wniosek, że do sporządzania tego rodzaju wiadomości potrzebne są bardziej zaawansowane umiejętności językowe. Korzystanie ze skrótów wręcz pomaga w doskonaleniu pisania i czytania.

Reklama

Ogólnie można też zaobserwować związek między korzystaniem ze skrótów a rozwojem tzw. świadomości fonologicznej (ang. phonological awareness) u dzieci. Jest to zdolność do rozpoznawania wzorców mowy, a także do ich modyfikowania. Przykładowo, dzieci, które są w stanie powiedzieć, jakie słowa się rymują, są na wyższym poziomie rozwoju językowego, niż te, którym takie abstrakcyjne wyliczanki sprawiają trudności..

Wood wraz ze swoim zespołem zamierzała sprawdzić, czy istnieją dowody na rozpowszechniane przez media przypuszczenia, że krótkie wiadomości tekstowe szkodzą zdolnościom językowym i w ogólności zasobowi słownictwa w języku angielskim. Naukowcy przyznają, że sami są zaskoczeni wynikami przeprowadzonych badań.

Wygląda bowiem na to, że korzystanie ze skrótów wymaga tych samych zdolności, które są potrzebne do poprawnego literowania słów. Poza tym SMS-owanie (ang. texting) jest wartościową formą nawiązywania kontaktów w pisanym angielskim, dzięki której dzieci codziennie ćwiczą czytanie i pisanie.

W obecnych czasach dzieci wykazują wprawdzie zwiększone problemy z pisaniem i czytaniem, ale nie są one spowodowane posługiwaniem się SMS-ami, stwierdziła Wood. Dalsze badania w tym kierunku mają się przyczynić do zmiany myślenia na ten temat wśród nauczycieli i rodziców. W przyszłym roku ma zostać opublikowany końcowy raport.

HeiseOnline
Dowiedz się więcej na temat: czytać | naukowcy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy