Taniej z TP SA do... Idei

Potwierdzeniem skuteczności działań mediacyjnych Prezesa URTiP Witolda Grabosia jest podpisanie w dniu 20 września br. aneksów do umowy o warunkach współpracy i wzajemnych rozliczeń pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. a Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. Pomimo licznych kontrowersji i wątpliwości pojawiających się w mediach, porozumienie zawarte z TP S.A. przez jednego z operatorów komórkowych jest bardzo dobrym sygnałem dla rynku oraz konsumentów.

Potwierdzeniem skuteczności działań mediacyjnych Prezesa URTiP Witolda Grabosia jest podpisanie w dniu 20 września br. aneksów do umowy o warunkach współpracy i wzajemnych rozliczeń pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. a Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. Pomimo licznych kontrowersji i wątpliwości pojawiających się w mediach, porozumienie zawarte z TP S.A. przez jednego z operatorów komórkowych jest bardzo dobrym sygnałem dla rynku oraz konsumentów.

W wyniku prowadzonych przez Prezesa URTiP mediacji pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. a operatorami sieci komórkowych (PTC Era, PTK Centertel, Polkomtel) doszło do pierwszego porozumienia i podjęcia decyzji przez PTK Centertel o obniżeniu stawek interkonektowych. Stawka interkonektowa jest to stawka płacona w rozliczeniach międzyoperatorskich przez TP S.A. na rzecz operatora komórkowego za każde zrealizowane połączenie z sieci stacjonarnej do sieci komórkowej (tzw. połączenia F2M - Fixed-to-Mobile). Stawki interkonektowe stanowią istotny składnik kosztów cen połączeń F2M. Skutkiem ich zmniejszenia powinno być zatem obniżenie cen detalicznych na te połączenia.

Reklama

Prezes Witold Graboś spotkał się z operatorami komórkowymi w sprawie obniżenia stawek interkonektowych w siedzibie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w dniu 31 sierpnia 2004 r. W dniu 2 września br. trzej operatorzy sieci komórkowych potwierdzili w pismach do Prezesa URTiP gotowość zastosowania w rozliczeniach międzyoperatorskich (interkonekt) nowych stawek w następującej wysokości:

0,65 PLN/ minutę połączenia w okresie taryfikacyjnym T1 (dni powszednie w godzinach szczytu);

0,48 PLN/ minutę połączenia w T2 (dni powszednie poza godzinami szczytu);

0,40 PLN/ minutę połączenia w T3 (soboty, niedziele i święta).

Przedstawione wysokości stawek zostały uwzględnione w aneksach do umowy o współpracy międzyoperatorskiej pomiędzy PTK Centertel a TP S.A. i będą obowiązywały od dnia 1 października 2004 r.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś podjął działania na rzecz obniżenia cen rozmów z telefonów stacjonarnych do komórkowych, w trosce o interesy ekonomiczne konsumentów oraz rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego. Dotychczasowe ceny tych połączeń były uznawane zarówno przez konsumentów, jak i regulatora rynku za zbyt wysokie.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama