Telekonferencja zamiast latania

W świetle paraliżu lotniczego w Europie, firmy zajmujące się sprzedażą rozwiązań telekonferencyjnych po raz kolejny promują swoje produkty. Trzeba jednak im przyznać, że to dobry moment.

Firma Gartner przewiduje, że do roku 2012 telekonfernecja zastąpi 2.1 miliona miejsc w samolotach. Według firmy badawczej IDC sprzedaż urządzeń telepresence osiągnie wartość 10 miliardów dolarów w roku 2011.

Wzrośnie liczba pracowników pracujących z domu o 40 proc.

Dzięki elastycznemu podejściu do pracy, firmy w Europie będą w stanie nie tylko ograniczyć koszty związane z powierzchnią biurową i podróżami służbowymi, lecz również ściągną do pracy i utrzymają najlepszy personel. Liczba ludzi w wieku 18-25 lat rozpoczynających pracę stale rośnie, a w 2010 roku liczba pracowników wykonujących telepracę wzrośnie o 40 procent.

Reklama

Wielu absolwentów oczekuje od pracodawców zapewnienia możliwości elastycznej pracy a firmy będą musiały posiadać właściwe technologie, które zapewnią nieprzerwane działania w obliczu rozproszonych geograficznie pracowników. Zaawansowana technologia taka jak wideokonferencje i ujednolicona komunikacja (UC) pozwolą ludziom na łączność z biurem z prawie każdego miejsca na świecie. Zmieni się styl życia, gdyż dzięki elastycznym warunkom pracy pracownicy osiągną większą równowagę pomiędzy życiem prywatnym a obowiązkami służbowymi.

Wzrost użycia komunikacji wizualnej o 30 proc. w 2010

Przewiduję, że użycie komunikacji wizualnej w 2010 roku wzrośnie o 30 procent. Rozwiązanie to będzie stosowane zarówno w domu jak i w biurze. Za pomocą wideokonferencji, użytkownicy sprawdzą na przykład, co robią ich dzieci w przedszkolu, za pomocą kamery będą mogli zobaczyć jak zachowują się ich zwierzęta w domu lub monitorować dom podczas nieobecności. Już wkrótce wideokonferencje przez telefon komórkowy staną się normą.

Możliwość komunikacji wizualnej z komórki na telefon stacjonarny nie będzie już wymysłem rodem z filmów science-fiction, lecz stanie się rzeczywistością. Firmy nadal będą ograniczały podróże służbowe korzystając częściej z rozwiązań wideokonferencyjnych, co pozwoli znacznie zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery i zminimalizować koszty. Usługi video hostingu również będą coraz częściej używane. Prezesi firm będą musieli znaleźć sposób na sprostanie wymaganiom na przepustowość np: usprawnią swoje sieci lub poszukają rozwiązań poza siecią korporacyjną.

muszą ze sobą współpracować, posiadanie jedynie własnej platformy nie zda egzaminu.

Uniwersytety otworzą swoje wirtualne drzwi

Studiowanie na uczelni w kraju zamieszkania już niedługo przejdzie do historii. Uniwersytety poszukują sposobów na zainteresowanie studentów z całego świata. Technologia już teraz umożliwia uczelniom funkcjonowanie online, a powstanie globalnego Otwartego Uniwersytetu to niedaleka -przyszłość. W Stanach Zjednoczonych, Uniwersytet w Georgetown już teraz oferuje kursy studentom z Bliskiego Wschodu i to bez konieczności opuszczania ich domów. Wideokonferencje i systemy telepresence są coraz częściej wykorzystywanym narzędziem przez instytucje edukacyjne w regionie EMEA. Wierzę, że pierwszy uniwersytet online zostanie otwarty dla studentów z całego świata pod koniec 2010 roku i zapewni dostęp do najlepszych wykładowców oraz wiodących ekspertów branżowych.

Telezdrowie

Rządy w krajach europejskich zaangażowane są w zapewnienie swym obywatelom możliwie najlepszej opieki medycznej. W samej Danii, połowa lekarzy i jedna czwarta pielęgniarek przejdzie na emeryturę w ciągu kolejnych pięciu lat. W połączeniu z rosnącym problemem dotyczącym ogólnego starzenia się populacji jest oczywiste, że systemy opieki medycznej wymagają zmiany.

W Wielkiej Brytanii podczas pandemii świńskiej grypy zaobserwowaliśmy wzrost użycia systemów telemedycyny, dzięki którym pacjenci byli diagnozowani przez telefon. Oczekuję, że zdalna opieka nad pacjentem podwoi się w 2010 roku. Wraz z edukacją kadry lekarskiej nowej generacji w krajach Unii Europejskiej, powszechne użycie technologii do współpracy i dzielenia najlepszych praktyk będzie możliwe w 2010 roku. W poszczególnych krajach, ujednolicona komunikacja pomoże służbom medycznym dzielić bazy danych i kontakty w celu lepszej obsługi klienta i czasu reakcji.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: telefon | firmy | telekonferencja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy