TP SA: Lepsze wyniki w I kwartale

W wyniku korekty skonsolidowany i nieskonsolidowany zysk TP SA za I kwartał 2001 roku jest wyższy o 177 mln zł, a wynik spółki za 2000 rok został obniżony o 178 mln zł - podała TP SA w czwartkowym komunikacie.

W wyniku korekty skonsolidowany i nieskonsolidowany zysk TP SA za I kwartał 2001 roku jest wyższy o
177 mln zł, a wynik spółki za 2000 rok został obniżony o 178 mln zł - podała TP SA w czwartkowym komunikacie.

Korekta raportu rocznego dotyczy utworzenia rezerwy restrukturyzacyjnej na wypłaty odszkodowań oraz innych świadczeń dla pracowników odchodzących z TP SA w ramach programu restrukturyzacji zatrudnienia.

Po przeanalizowaniu okoliczności związanych z realizacją programu restrukturyzacji "zarząd spółki uznał, że pierwotna ocena nie brała pod uwagę wszystkich okoliczności i sprawozdanie finansowe

sporządzone na dzień 31 grudnia 2000 roku powinno zawierać rezerwę na szacowaną kwotę wypłat odszkodowań oraz innych świadczeń".

Po uwzględnieniu wpływu utworzenia tej rezerwy na wysokość rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe oraz na wysokość rezerwy na odroczony podatek dochodowy wynik netto

Reklama

spółki za 2000 rok został obniżony o kwotę 178 mln zł.

"W konsekwencji zarząd podjął decyzję o korekcie nieskonsolidowanego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2001 roku. Po uwzględnieniu dokonanych korekt nieskonsolidowany oraz skonsolidowany wynik netto za I kwartał 2001 roku uległ zwiększeniu o 177 mln zł" - napisano w komunikacie.

Spółka opublikuje skorygowane raporty 1 czerwca 2001 roku. Przed korektą zysk netto spółki za 2000 rok wynosił 2 mld zł, a za I kwartał 2001 roku skonsolidowany zysk netto wynosił 300,3 mln zł, nieskonsolidowany 403,3 mln zł.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: rezerwy | Orange Polska S.A.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy