TP: Więcej telewizji, mniej neostrady

W 2010 roku Telekomunikacja Polska wciąż notuje spadek liczby użytkowników stacjonarnych usług głosowych, telefonii internetowej oraz usługi neostrada. W tym roku operator postawi na klienta - rusza z akcja "misja klient".

Na koniec trzeciego kwartału 2010 roku z linii telefonicznych TP korzystało 7,697mln abonentów (spadek o 171 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem), w tym 1,351 mln. (wzrost o 36 tys.) to linie działające w ramach WLR, czyli abonament konkurencyjnych operatorów świadczony na łączach TP.

Z kolei z usług internetowych na liniach Telekomunikacji Polskiej korzystało 2,792 mln użytkowników (wzrost o 50 tys.), w tym: 527 tys. (wzrost o 12 tys.) to usługi świadczone w ramach BSA, czyli internetowy abonament konkurencyjnych operatorów oferowany na łączach TP.

Liczba użytkowników internetu ADSL (usługa neostrada) w ciągu trzeciego kwartału zmalała o 10 tys. użytkowników (do 1,994 mln użytkowników). Z kolei liczba abonentów telefonii stacjonarnej obsługiwanej przez Grupę TP zmalała o 207 tys. (do 6,,346 mln).

Operator coraz lepiej radzi sobie z usługami telewizyjnymi. Na koniec czwartego kwartału 2010 roku z telewizji internetowej (IPTV) korzystało 115 tys. abonentów (wzrost o 1 tys. abonentów), a z platformy satelitarnej - 428 tys. użytkowników (wzrost o 43 tys.). Łącznie z usług telewizyjnych TP korzysta 544 tys. użytkowników (wzrost o 47 tys. użytkowników). Z płatnych usług telewizyjnych (pakiety M, L, Orange sport, HBO) w TP korzysta 125 tys. abonentów. Z telefonii internetowej korzystało 137 tys. (spadek o 3 tys.), a z Livebox - 778 tys. (wzrost o 18 tys.).

Reklama

Przychody z usług telefonii stacjonarnej w 2010 roku wyniosły 9,863 mld zł i były mniejsze o 8,5 proc.. w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Przychody całej Grupy TP w 2010 roku wyniosły 16,5 mld zł i były mniejsze o 5,1 proc., z kolei skorygowany zysk netto wyniósł 1,283 mld zł (spadek o 6,5 proc.).

- Wyniki Grupy TP w 2010 roku, kwartał po kwartale, odzwierciedlają realizację średniookresowego planu działań. Osiągnęliśmy wszystkie cele, przekraczając nawet zakładany poziom wolnych przepływów pieniężnych netto. - komentuje Maciej Witucki, prezes Grupy TP. - W najbliższej przyszłości będziemy się nadal zmieniać poprzez konsekwentną realizację średniookresowego planu działań; umacniamy wiodącą pozycję Grupy TP na rynku, przywrócimy dynamikę przychodów i zapewnimy trwałą rentowność biznesu. Rok 2011 to kolejny etap naszej strategii - będziemy koncentrować się na osiągnięciu najwyższych standardów obsługi klienta. Jestem przekonany, że będzie to kolejny, istotny czynnik przewagi Grupy TP. Dlatego przystąpiliśmy już do realizacji programu "misja klient", którego celem jest koncentracja wszystkich pracowników na podnoszeniu jakości obsługi naszych klientów - dodaje prezes.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: Orange Polska S.A. | neostrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy