URTiP się nie zgadza

Z uwagi na niezgodność z prawem Prezes URTiP odmówił zatwierdzenia projektu oferty ramowej Telekomunikacji Polskiej S.A. w zakresie świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Prawo telekomunikacyjne zobowiązuje operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych do opracowania ramowej oferty określającej warunki zawierania z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

Z uwagi na niezgodność z prawem Prezes URTiP odmówił zatwierdzenia projektu oferty ramowej Telekomunikacji Polskiej S.A. w zakresie świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Prawo telekomunikacyjne zobowiązuje operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych do opracowania ramowej oferty określającej warunki zawierania z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

TP S.A. przesłała Prezesowi URTiP do zatwierdzenia projekt wspomnianej oferty w dniu 2 lutego 2004 r. W postępowaniu jako strony reprezentujące środowiska operatorów brały udział: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Projekt oferty był weryfikowany przez Prezesa URTiP pod kątem zgodności z przepisami prawa, uwzględnienia w nim warunków rynkowych i ekonomicznych oraz zapewnienia efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. W wyniku analizy merytorycznej dokumentu przedłożonego przez TP S.A. stwierdzono, że nie spełnia on powyższych warunków. Znaczna bowiem ilość postanowień zapisanych w projekcie oferty TP S.A. jest niezgodna z wymogami Prawa telekomunikacyjnego albo nie spełnia istniejących warunków rynkowych i ekonomicznych oraz nie zapewnia efektywnej konkurencji.

Reklama

Zdaniem Prezesa URTiP z istoty oraz celu oferty ramowej wynika, że powinna ona porządkować określony segment rynku telekomunikacyjnego. Powinna także ułatwiać negocjowanie umów przez operatorów i eliminować spory w tej dziedzinie. Projekt przesłany przez TP S.A. nie ma takiego charakteru. W znacznej części jego postanowienia nie są jasne oraz nie spełniają warunków określonych przez Prawo telekomunikacyjne.

(mobile.net.pl)

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Orange Polska S.A. | prawo telekomunikacyjne | świadczenia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy