Użytkownicy pre-paid abonentami

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo telekomunikacyjne, która wprowadza korzystne zmiany dla użytkowników komórek w systemie pre-paid. Od teraz będą oni traktowani jak abonenci.

8 kwietnia 2010 roku Sejm znowelizował ustawę Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nowymi przepisami, użytkownicy telefonów komórkowych na kartę (tzw. użytkownicy pre-paid) zostaną objęci definicją abonenta. W konsekwencji, użytkownicy pre-paid otrzymają te same prawa co dotychczasowi abonenci, tj. w szczególności prawo do otrzymywania bilingów, otrzymywania informacji o zmianach w regulaminie świadczenia usług i cenniku, prawo do zamieszczania swoich danych w spisie abonentów czy prawo do darmowego blokowania połączeń.

Nowelizacja wskazuje, że dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest zobowiązany do doręczenia na piśmie informacji o zmianie warunków umowy tylko tym abonentom, którzy udostępnili swoje dane. Jeżeli abonent udostępni swoje dane i poda adres poczty elektronicznej będzie mógł otrzymać informację o każdej proponowanej zmianie regulaminu świadczenia usług - drogą elektroniczną lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.

Reklama

Konieczność nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze stycznia 2009 r.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: Sejm RP | Parlam | prawo telekomunikacyjne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy