Reklama

(Polski) żołnierz przyszłości

W perspektywie ćwierćwiecza w polskiej armii mogą zostać wyodrębnione Wojska Informacyjne, które stanowiłyby odpowiedź na przeniesienie elementów walki w sferę informacji.

Przewiduje to przygotowany przez Departament Transformacji MON projekt "Wizja Sił Zbrojnych 2030". Ponad 30-stronnicowy dokument, zawiera prognozę rozwoju sytuacji na świecie i kierunki postępu technologicznego. Określa także główne tendencje przemian w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa, w tym w polskiej armii.

W materiale napisano m.in., że coraz większy udział sprzętu wojskowego i nowoczesnych systemów uzbrojenia "pozwoli na znaczną redukcję liczby żołnierzy przy zachowaniu, a nawet zwiększeniu możliwości bojowych". Jak podkreślono, w istotny sposób zwiększą się wymagania stawiane kandydatom do służby w wojsku.

Reklama

"Wizja..." nakreśla obraz polskiego "żołnierza przyszłości". Jak napisano w dokumencie, będzie on miał nowoczesną modułową broń, pozwalającą na przekształcanie jej w warunkach polowych. Na jego wyposażeniu znajdzie się kamera o dużej rozdzielczości oraz skanery, czujniki i nahełmowy wyświetlacz, co pozwoli mu na monitorowanie pola walki oraz wykrywanie przeciwnika. Żołnierz XXI wieku ma mieć również osobisty terminal i sprzęt łączności - m.in. odbiornik GPS i identyfikator "swój-obcy", które umożliwią stały kontakt z dowództwem, niezależnie od warunków.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy