„Bezpieczny Polak” - technologia szybkiego reagowania

„Bezpieczny Polak” to technologia szybkiego reagowania autorstwa firmy Selectivv umożliwiająca dotarcie z komunikatem alarmowym do użytkowników smartfonów w czasie sytuacji niebezpiecznej. W projekt zaangażowana jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego w roli partnera merytorycznego oraz SentiOne, firma specjalizująca się w monitoringu Internetu, w roli partnera technologicznego.

Bezpieczny Polak" - to inicjatywa społeczno-technologiczna, która powstała w obliczu rosnącego zagrożenia terroryzmem, niepokojów społecznych związanych z kryzysem migracyjnym czy klęsk żywiołowych, w których niezwykle istotne jest natychmiastowe dotarcie do osób będących w strefie zagrożenia i powiadomienie ich o zaistniałym niebezpieczeństwie. Z badań przeprowadzonych przez firmę Selectivv w czerwcu tego roku* wynika, że ponad 40% Polaków na przestrzeni ostatnich kilku lat zmieniło swój stosunek do bezpieczeństwa podczas wyjazdów zagranicznych. Badanie ujawnia również, że ponad 60% ankietowanych za najważniejsze zagrożenia podczas pobytu za granicą wskazuje terroryzm oraz konflikty zbrojne. Jednocześnie na pytanie czy podczas wyjazdów zagranicznych korzysta Pan/Pani ze specjalnych systemów lub aplikacji informujących o zagrożeniu 85% udzieliło odpowiedzi negatywnej.

Reklama

Wychodząc naprzeciw tym problemom, firma Selectivv zdecydowała się powołać do życia projekt "Bezpieczny Polak" i pokazać, że jej technologia nie musi służyć wyłącznie celom komercyjnym, ale może również przyczynić się celów społecznym, choćby do poprawy bezpieczeństwa Polaków za granicą. W przypadku wystąpienia zagrożenia np. ataku terrorystycznego, w ramach platformy Selectivv zostaje uruchomiony specjalny tryb, który u osób w danej lokalizacji, w danym kraju w miejscu reklam na mobilnych stronach internetowych czy reklam w aplikacjach na smartfonie wyświetla komunikat alarmowy. Po kliknięciu w komunikat użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z najważniejszymi informacjami na temat zdarzenia oraz ma możliwość wykonania bezpośredniego połączenia telefonicznego do odpowiednich służb lub znalezienia drogi do najbliższej jednostki dyplomatycznej.

W celu jak najszybszego określenia sytuacji niebezpiecznej i przyspieszenia czasu reagowania na zagrożenie Selectivv zaprosił do współpracy przy projekcie firmę SentiOne, specjalizująca się w monitoringu Internetu oraz kanałów social media. W ramach inicjatywy "Bezpieczny Polak" SentiOne udostępniło narzędzie SentiOne Listen, pomagające monitorować występujące w sieci słowa kluczowe m.in. takie jak: atak terrorystyczny, strzelanina, wypadek komunikacyjny, katastrofa, epidemia. Wykorzystanie systemu pozwala Selectivv na natychmiastowe reagowanie w momencie otrzymania alertu ostrzegawczego, którego weryfikacja umożliwi uruchomienie trybu alarmowego.

Partnerem merytorycznym projektu "Bezpieczny Polak" jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, niezależny think tank specjalizujący się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Ze względu na swoje kompetencje i międzynarodowy zasięg, Fundacja zajmie się promocją inicjatywy zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju oraz zaangażuje w projekt swoich niezależnych ekspertów z takich dziedzin jak: bezpieczeństwo narodowe, obronność czy cyberbezpieczeństwo.

"Bezpieczny Polak" - to inicjatywa społeczna, która dzięki współpracy firm komercyjnych, mediów i instytucji publicznych pozwoli na dotarcie z informacją o zagrożeniu i wskazówkami postępowania do jak najszerszej grupy odbiorców. Zminimalizuje tym samym poziom zdezorientowania, chaosu oraz paniki, jaki powstaje w czasie sytuacji niebezpiecznej. Selectivv zaprasza do udziału w projekcie wszystkie firmy, instytucje publiczne i pozostałe podmioty, które chcą działać wspólnie i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa Polaków za granicą.

"Bezpieczny Polak" jako wersja testowa został po raz pierwszy uruchomiony lipcu 2016 roku  podczas zamachu terrorystycznego w Nicei. W ramach platformy Selectivv uruchomiony został specjalny tryb alarmowy, ostrzegający o niebezpieczeństwie. W ciągu 2 godzin od uruchomienia trybu alarmowego komunikat dotarł do 26 Polaków w strefie zagrożenia.

W związku ze zbliżającym się sezonem urlopowym i wzmożonym ruchem turystycznym  Selectivv wraz z zaangażowanymi partnerami: Fundacją Kazimierza Pułaskiego i firmą SentiOne postanowił zainaugurować w dniu dzisiejszym projekt "Bezpieczny Polak", aby dotrzeć z informacją o potencjalnym niebezpieczeństwie do jak najszerszej grupy obywateli Polski i zmniejszyć ich niepokój oraz panikę w czasie sytuacji niebezpiecznej. 

INTERIA.PL/informacje prasowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy