Cloud computing coraz popularniejszy

AMD opublikowało wyniki globalnych badań dotyczących adaptacji, podejścia i oczekiwań związanych z pracą w chmurze obliczeniowej. Na pytania odpowiadali czołowi decydenci z publicznego i prywatnego sektora IT z całego świata.

Rezultaty ukazują globalne i lokalne trendy w adaptacji i wykorzystaniu systemów cloud computing, podkreślając specyfikę infrastruktury i przepływu pracy w tym rozwiązaniu.

Kluczowe wnioski z badania, pokazują, że:

- Środowisko cloud computing gwałtownie się rozwija, a 70 proc. respondentów przyznaje, że już używa lub właśnie rozpatruje wdrożenie cloud computing do pracy na zdalnych aplikacjach lub do magazynowania danych.

- 60 proc. instytucji, które wprowadziły pracę w chmurze zauważyło realne zyski finansowe, wynikające z adaptacji.

- 92 proc. spośród aktualnych użytkowników chmury wskazało infrastrukturę, jako najważniejszą cechę jaką wzięli pod uwagę, decydując się na przeniesienie do modelu pracy w chmurze.

- Patrząc na wyniki tego globalnego badania wierzymy, że nadszedł czas by zmienić podejście całej branży IT do technologii cloud computing - powiedział Patrick Patla, dyrektor generalny i wiceprezes działów Server i Embedded w firmie AMD. - Wyniki pokazują, że wraz z nastaniem ery cloud computing powstało wiele różnych koncepcji wykorzystania tego rozwiązania, w zależności od danego otoczenia biznesowego. Jako branża musimy wypracować jasne wytyczne co do optymalizacji sprzętu i oprogramowania dla wszystkich typów chmur, skupiając się na odpowiednim zrównoważeniu wydajności, mocy i efektywności energetycznej - dodał.

Reklama

Miliardy dolarów w chmurze

W parze z coraz większą liczbą przedsiębiorstw wykorzystujących chmury obliczeniowe idzie coraz większa wartość danych w nich przechowywanych. Niemal jedna trzecia (63 proc.) badanych oszacowało wartość swoich zmagazynowanych danych na więcej niż 250 tys. USD. Na podstawie danych zebranych podczas badania można oszacować, że wartość danych w chmurze jest liczona w miliardach dolarów.

Nowa era w sektorze IT rozpoczęła się dzięki aktywnej pracy szefów działów IT, z których większość przywiązuje bardzo dużą wagę do technologii, na jakiej opiera się chmura. Ponad 90 proc. z tych badanych, którzy korzystają z rozwiązań cloud computing, wskazuje, że na ich decyzję miała wpływ wykorzystywana w chmurze infrastruktura. W ten sposób obalony został mit, jakoby klienci nie byli zainteresowani tym, na jakich serwerach są gromadzone ich dane. Respondenci z sektora prywatnego stwierdzili, że zadaniami najchętniej przenoszonymi do chmury są w kolejności: e-mail, finanse i utrzymanie sieci.

Przy takim poziomie zainteresowania infrastrukturą IT wewnątrz chmury, twórcy systemów powinni skupić się na realnych kwestiach leżących u podstaw chmury. Zadanie najczęściej do niej przenoszone wymagają bowiem znacznie odmiennego podejścia. Z tego powodu firma AMD prezentuje nowe spojrzenie na kwestie cloud computing, w którym kluczowe są zadania, jakie mają być realizowane w chmurze i specyficzne wymagania tak dostawcy, jak i klienta. To podejście jest już widoczne w rozwiązaniach kilku klientów firmy AMD w Europie (1&1, Intergenia AG oraz Strato).

Sektor publiczny w chmurze

Oprócz badań w sektorze prywatnym, firma AMD dokładnie zbadała również podejście do chmury w sektorze publicznym, gdzie znaczny wpływ na wdrażania rozwiązań z tego zakresu mają władze lokalne i regionalne. Amerykańscy respondenci z sektora publicznego w większości przyznają, że działania rządu przyspieszają upowszechnienie się rozwiązań typu cloud. W skali globalnej, niemal połowa respondentów z sektora publicznego jako główny powód przejścia do chmury wskazuje cięcia budżetowe.

Jedną z głównych przeszkód, nie pozwalających przenieść publicznych danych do chmury jest brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu, posiadającego umiejętności pracy z chmurą. Obecnie 43 proc. respondentów z sektora publicznego przyznaje, że nie posiada odpowiednio wykwalifikowanej kadry.

W sektorze prywatnym ta liczba spada do 23 proc.

- Kraje rozwijające Cloud Computing: 74 proc. firm w USA używa, bądź myśli o wprowadzeniu rozwiązań cloud. W regionie APAC jest to 68, a w Europie 58 proc.

- Zaufanie do rozwiązań Cloud Computing: 1 na 10 firm w USA szacuje, że magazynuje w chmurze powyżej 10 milionów dolarów. 63 proc. respondentów uważa jednak, że największą wadą chmury jest nadal niebezpieczeństwo utraty danych.

- Rozumienie i przygotowania do adaptacji pod kątem chmury: umiejętności informatyczne wystarczające do wdrożenia rozwiązań cloud, posiada 75 proc. dzisiejszych użytkowników chmur i 39 proc. z tych, którzy dopiero interesują się wdrożeniem tej technologii.

- Klienci w chmurze: Klienci łączą się ze swoimi magazynami danych poprzez: komputery PC (90 proc.), smartfony (56 proc.), tablety (37 proc.) i terminale typu "thin client" (32 proc.)

INTERIA.PL/informacje prasowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy