Facebook uruchamia ogólnopolski program szkoleniowy dla organizacji pozarządowych

Przestrzeń from Facebook we współpracy z fundacją TechSoup Polska uruchomili „Akademię Dobrej Komunikacji” – program szkoleniowy dla organizacji społecznych z całej Polski pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Bezpłatne szkolenia mają pomóc w rozwijaniu kompetencji cyfrowych przedstawicieli trzeciego sektora. To kontynuacja zaangażowania Facebooka na rzecz organizacji i społeczności lokalnych w Polsce.

"Akademia Dobrej Komunikacji" to program szkoleniowy realizowany we współpracy z TechSoup Polska, ekspertami w obszarze wspierania kompetencji cyfrowych. Powstał by pomóc organizacjom społecznym z całej Polski w poprawieniu ich kompetencji w zakresie promowania marki, prowadzenia komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych oraz budowy relacji z biznesem. Program został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Jestem głęboko przekonana, że trzeci sektor jest kluczowy dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i kierunku, w którym będziemy rozwijać się jako kraj. Z własnego doświadczenia wiem, z jakimi trudnościami boryka się ten sektor. Tym bardziej cieszę się, że Facebook będzie wspierał jego działania w tak ważnych obszarach, jak budowanie marki i struktury komunikacyjnej i że ta wiedza będzie przekazywana dalej. Są to czynniki niezbędne do tego, by się rozwijać, zwiększać skalę działania, pozyskiwać darczyńców i cieszyć się efektami swojej działalności - powiedziała Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Reklama

W każdym województwie odbędzie się cykl 3 bezpłatnych szkoleń, w trakcie których uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób ich organizacja może skuteczniej promować swoją działalność społeczną, docierać do odbiorców jej działań czy darczyńców, a także zdobywać fundusze.

Dotychczas przeszkolono trenerów z 16 organizacji o zróżnicowanych profilach działalności. Na kolejnym etapie to oni będą przekazywać zdobytą wiedzę organizacjom działającym w ich regionach. Szkolenia będą dostosowane do lokalnych potrzeb, a ich program będzie szczegółowo omawiany i konsultowany, tak aby grupy uczestniczące w warsztatach mogły wynieść z nich jak najwięcej praktycznych umiejętności i podnieść efektywność swojej działalności. 

Wspieranie lokalnych organizacji społecznych jest częścią misji Facebooka - chcemy umożliwiać ludziom budowanie społeczności i zbliżanie do siebie mieszkańców całego świata. Już wcześniej udostępniliśmy tym organizacjom szereg narzędzi ułatwiających ich działalność, takich jak przycisk “przekaż datek" czy możliwość bezpłatnego korzystania z platformy wspierającej komunikację w organizacji Workplace, a teraz stawiamy kolejny krok rozpoczynając z naszymi partnerami cykl szkoleń dla przedstawicieli trzeciego sektora. Naszym celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych i zwiększenie efektywności działania organizacji pozarządowych - powiedział Jakub Turowski, Head of Public Policy w Facebooku.

TechSoup od lat wspiera organizacje społeczne w ich rozwoju technologicznym, dostarczając bezpłatnie lub w niskich opłatach oprogramowanie, sprzęt komputerowy i usługi, lecz także zapewniając niezbędną wiedzę i kompetencje do korzystania z nowych technologii. Zainicjowany przez Facebooka projekt Akademia Dobrej Komunikacji, idealnie wpisuje się w naszą misję rozwijania kompetencji cyfrowych organizacji non-profit, jak również w dotychczasowe działania edukacyjne w Polsce. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego przedsięwzięcia, które dostarcza realną zmianę setkom organizacji pozarządowych w całej Polsce. - skomentował Jerzy Nowak, Kierownik Programu TechSoup Polska.  

Szkolenia regionalne odbędą się w różnych terminach w nadchodzących miesiącach i na początku 2019 roku. Dokładne terminy tych szkoleń zostaną podane przez organizacje partnerskie na ich stronach internetowych i na Facebooku. Program zakłada przeszkolenie kilkuset lokalnych organizacji z całej Polski.

Lista organizacji partnerskich prowadzących szkolenia w regionach:

·         Dolnośląskie: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

·         Kujawsko-pomorskie: Stowarzyszenie Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

·         Lubelskie: Lubelska Grupa Badawcza

·         Lubuskie: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

·         Łódzkie: Centrum OPUS

·         Małopolskie: Biuro Inicjatyw Społecznych

·         Mazowieckie: Fundacja TechSoup

·         Opolskie: Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

·         Podkarpackie: Przestrzeń Lokalna

·         Podlaskie: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

·         Pomorskie: Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku

·         Świętokrzyskie: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

·         Śląskie: Fundacja Media 3.0

·         Warmińsko-Mazurskie: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

·         Wielkopolskie: Wielkopolska Rada Koordynacyjna

·         Zachodniopomorskie: NetCampINTERIA.PL/informacje prasowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama