Kolejne decyzje dotyczące danych

Polski regulator telekomunikacyjny wydał kolejne decyzje dotyczące udostępniania danych abonentów na potrzeby Ogólnokrajowego Biura Numerów i Ogólnokrajowego Spisu Abonentów.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podpisał decyzje ustalające zasady współpracy Telekomunikacji Polskiej z Multimedia Polska i Netia. W decyzjach tych Prezes UKE rozstrzygnął kwestie sporne, w szczególności w zakresie rozliczeń za udostępnianie danych, kar umownych i zakresu przekazywanych danych.

Ponadto UKE ustalił, że spółki te mają w terminie 3 miesięcy przekazywać metodą on-line do Telekomunikacji Polskiej dane swoich abonentów na potrzeby Ogólnokrajowego Biura Numerów, a w terminie 2 miesięcy przekażą Telekomunikacji Polskiej w formie wsadowej dane na potrzeby Ogólnokrajowego Spisu Abonentów. Decyzjom został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Reklama

Są to kolejne decyzje regulujące zasady współpracy w zakresie udostępniania danych na potrzeby Ogólnokrajowego Biura Numerów i Ogólnokrajowego Spisu Abonentów, których wykonanie przyczyni się do uruchomienia do końca 2007 r. kompletnego Ogólnokrajowego Biura Numerów i Ogólnokrajowego Spisu Abonentów.

Media2

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama