Netflix będzie musiał mieć więcej europejskich treści?

Posłowie Parlamentu Europejskiego opowiedzieli się za aktualizacją audiowizualnych usług medialnych, skuteczniej chroniącą dzieci i ograniczającą reklamy oraz 30-proc. udziałem utworów europejskich w katalogach platform internetowych. Zgodnie z wynikiem finalnego głosowania, nowe przepisy będą dotyczyć nadawców, jak również platform udostępniających pliki wideo oraz wideo na życzenie (VOD), takich jak Netflix, YouTube lub Facebook oraz transmisji na żywo na platformach udostępniania wideo. Tekst został przyjęty 452 głosami, do 132, przy 65 wstrzymujących się od głosu.

Aby umowa dotycząca aktualizacji przepisów mogła wejść w życie, musi ona zostać formalnie zatwierdzona przez ministrów z państw członkowskich. Państwa członkowskie będą miały 21 miesięcy od momentu wejścia przepisów w życie, na ich włączenie do prawa krajowego.

Nowe przepisy mają zapewnić:

30-proc. udział utworów europejskich w katalogach platform udostępniających wideo na życzenieW celu wsparcia różnorodności kulturowej europejskiego sektora audiowizualnego posłowie zadbali o to, by 30 proc. treści w katalogach platform wideo na życzenie stanowiły utwory europejskie.Platformy wideo na życzenie maja również przyczyniać się do rozwoju europejskich produkcji audiowizualnych: albo poprzez inwestycje bezpośrednie, albo poprzez wnoszenie wkładu do funduszy krajowych. 

Reklama

Poziom wkładu w każdym kraju powinien być proporcjonalny do dochodów z platform (państwa członkowskie, w których platformy mają siedzibę lub państwa członkowskie, w których są one skierowane do całości lub większości odbiorców).Przepisy obejmują również dostępność i integralność sygnału nadawcy, wzmocnienie organów regulacji i kontroli oraz promocję kompetencji medialnych.

Ponownie zdefiniowane limity reklamowe

Zdefiniowano również nowe zasady dotyczące treści reklamowych. Reklamy zajmować mogą maksymalnie 20 proc. dziennego okresu nadawania, w godzinach od 6.00 do 18.00, umożliwiając nadawcom dostosowanie czasu nadawania reklam. Ustalono również okres największej oglądalności, od 18.00 do 24.00, w którym łączny czas nadawania reklam nie może przekroczyć 20 proc. łącznego czasu nadawania.

Skuteczniejsza ochrona nieletnich przed przemocą, nienawiścią, terroryzmem oraz szkodliwymi reklamami

Dostawcy audiowizualnych usług medialnych powinni dysponować odpowiednimi środkami zwalczania treści podżegających do przemocy, nienawiści i terroryzmu, podczas gdy darmowa przemoc i pornografia będą podlegać bardziej rygorystycznym przepisom. Platformy wymiany wideo będą teraz odpowiedzialne za szybkie reagowanie w przypadku, gdy treści zostaną zgłoszone lub oznaczone przez użytkowników jako szkodliwe.Przepisy nie obejmują automatycznego filtrowania przesyłanych treści, ale na wniosek Parlamentu, platformy muszą stworzyć przejrzysty, łatwy w użyciu i skuteczny mechanizm, pozwalający użytkownikom zgłaszać lub oznaczać zawartość.Wprowadzono również rygorystyczne przepisy dotyczące reklam, lokowania produktów w programach dla dzieci oraz treści na platformach udostępniających wideo na życzenie. Parlamentarni negocjatorzy zapewnili także wprowadzenie mechanizmów ochrony danych osobowych dzieci, zapewniających, że dostawcy mediów audiowizualnych nie wykorzystają zebranych przez siebie danych w celach komercyjnych, włączając w to profilowanie i reklamy ukierunkowane behawioralnie. 


Źródło informacji

SatKurier
Dowiedz się więcej na temat: Netflix
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy