Nikon Capture NX 2.2.0 - długa lista zmian i poprawek

Na stronach firmy Nikon pojawiła się nowa wersja programu Capture NX do wywoływania i obróbki plików RAW, która usuwa dostrzeżone błędy oraz pozwala na obsługę zdjęć wykonanych aparatem COOLPIX P6000.

Udostępniona właśnie nowa wersja aplikacji Nikon Capture NX oznaczona została numerem 2.2.0 i przeznaczona jest do aktualizacji zainstalowanego już oprogramowania w wersjach 2.0.0 - 2.1.1. Po zainstalowaniu aktualizacji może być konieczne ponowne wprowadzenie klucza produktu w celu potwierdzenia prawa własności do poprzedniej wersji programu.

W wersji Nikon Capture NX 2.2.0 wprowadzone zostały następujące zmiany:

- Dodano obsługę zdjęć RAW w formacie NRW wykonanych aparatami COOLPIX P6000. Ustawienia opcji Picture Control (Przetwarzanie obrazu) w programie Capture NX 2 są teraz zgodne z ustawieniami przetwarzania obrazu w lustrzankach cyfrowych. Opcja przetwarzanie obrazu w modelu COOLPIX P6000 jest dostosowana do aparatów z serii COOLPIX, dlatego modyfikowanie ustawień opcji przetwarzania obrazu w programie Capture NX 2 nie da takich samych kolorów, jak w przypadku przetwarzania obrazu w aparacie.

Reklama

- Wprowadzono pewne zmiany w filtrze typu plików na pasku narzędzi.

- W części Camera , Lens Corrections (Korekty aparatu i obiektywu) obszaru Develop (Dopracuj) na palecie Edit List (Lista edycji) pojawiła się funkcja korekcyjna Axial Colour Aberration (Osiowa aberracja kolorów).

- Z powodu dodania funkcji korekcyjnej Axial Colour Aberration (Osiowa aberracja kolorów) nazwy pozostałych funkcji uległy zmianie w następujący sposób:

- Opcja Auto Colour Aberration (Automatyczna aberracja kolorów) w części Camera , Lens Corrections (Korekty aparatu i obiektywu) obszaru Develop (Dopracuj) na palecie Edit List (Lista edycji) zmieniła nazwę na Auto Lateral Colour Aberration (Automatyczna boczna aberracja kolorów). Opcja Colour Aberration Control (Korekta aberracji kolorów) dostępna w menu Adjust (Dostosuj) > Correct (Koryguj) zmieniła nazwę na Lateral Colour Aberration (Boczna aberracja kolorów).

- W części Camera , Lens Corrections (Korekty aparatu i obiektywu) obszaru Develop (Dopracuj) na palecie Edit List (Lista edycji) pojawiła się funkcja korekcyjna Auto Distortion (Automatyczne zniekształcenia).

- Zwiększono szybkość przetwarzania wsadowego.

- Po zastosowaniu przetwarzania wsadowego do zdjęć zapisanych na zewnętrznym dysku twardym kolejność obróbki plików była uzależniona od czasu ich zarejestrowania. Kolejność obróbki zmieniono obecnie w taki sposób, że zdjęcia są przetwarzane w porządku alfabetycznym według nazwy pliku.

- Po użyciu opcji Adjust (Dostosuj) > Light (Oświetlenie) > Auto Levels (Poziomy automatyczne) do zdjęć zarejestrowanych aparatem D3X w pewnych rzadkich przypadkach na modyfikowanych fotografiach pojawiała się niebieska dominanta. Błąd ten został usunięty.

- Po otwarciu zdjęć RAW zarejestrowanych aparatem D60 z włączoną Aktywną funkcją D-Lighting w rzadkich przypadkach zdjęcia były wyświetlane nieprawidłowo. Błąd ten został usunięty.

- Po wybraniu narzędzia zakraplacza w oknie dialogowym Colour Picker (Wybór koloru) w celu wybrania koloru na zdjęciu wyświetlanym na pełnym ekranie wskaźnik myszy nie zawsze zmieniał kształt na zakraplacz.Błąd ten został usunięty.

- Jeśli na palecie Edit List (Lista edycji) wprowadzono znaki minus (-) w numerycznych polach tekstowych etapów korekty, znaki te były wyświetlane na czerwono, a po kilku sekundach zastępowane zerami (0).Błąd ten został usunięty.

- Jeśli wskaźnik myszy został umieszczony nad elementem Tone Curve (Krzywa tonalna) w części Quick Fix (Szybka korekta) obszaru Develop (Dopracuj) na palecie Edit List (Lista edycji), gdy była aktywna inna aplikacja, uaktywniał się program Capture NX 2 (jego okno było przełączane na wierzch). Błąd ten został usunięty.

- W przypadku monitora, którego nazwa profilu zawierała znaki dwubajtowe, kolory były wyświetlane nieprawidłowo. Błąd ten został usunięty.

- Po kliknięciu przycisku Cancel (Anuluj) przy otwieraniu wielu plików skorygowanych, a następnie zapisanych za pomocą programu Capture NX 2 w formacie NEF, etapy korekty były usuwane z panelu Edit List (Lista edycji) w przypadku zdjęć, które zostały otwarte.Błąd ten został usunięty.

- Jeśli program Capture NX w wersji 1.X został usunięty po zainstalowaniu aktualizacji do programu Capture NX 2 i wprowadzeniu klucza produktu programu Capture NX 2, przy kolejnym uruchamianiu programu Capture NX 2 pojawiało się okno dialogowe z monitem o wprowadzenie klucza produktu, ale nie można było kliknąć przycisku OK, nawet po ponownym wprowadzeniu klucza produktu.Błąd ten został usunięty.

Fotografuj.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy