Nowe uprawnienia Policji?

Prace nad nowelizacją prawa telekomunikacyjnego obfitują - jak zwykle - w niespodzianki. W aktualnej jego wersji, nad którą pracuje parlament, znalazł się na przykład zapis dający Policji, ABW i CBA prawo do zakładania nam podsłuchów nie tylko bez zgody, ale i bez wiedzy operatorów telekomunikacyjnych - tylko na podstawie wyroku sądowego.

Co ciekawe, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie tylko pomysłu nie poparła, ale dość stanowczo mu się sprzeciwiła. Zapis popierają jednak Centralne Biuro Antykorupcyjne i Policja.

O co naprawdę chodzi - pewnie się nigdy nie dowiemy. Oficjalnie, CBA argumentuje, że "w interesie państwa jest, by czynności operacyjne pozostawały pod kontrolą służb państwowych przy minimalnym udziale podmiotów prywatnych". Zdaniem CBA z kolei, wyeliminowanie przedstawicieli telekomów z procedury zakładania podsłuchów umożliwi równocześnie eliminację ewentualnych przecieków po ich stronie.

Reklama

Na stronach ABW zamieszczony został w odpowiedzi komunikat:

"Nawet w przypadku wyeliminowania personelu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, którą to propozycję popierają autorzy wspomnianej publikacji, z technicznego punktu widzenia nie da się wyeliminować możliwości uzyskania dostępu przez pracowników pionu bezpieczeństwa przedsiębiorcy telekomunikacyjnego obsługujących system do danych identyfikujących monitorowane obiekty. Dlatego, w przypadku oficjalnego współudziału przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, po spełnieniu przez niego stosownych kryteriów określonych w Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych w realizacji tych przedsięwzięć, bierze on również na siebie odpowiedzialność prawną za należytą ochronę informacji związanych z realizacją uprawnionej kontroli przekazów telekomunikacyjnych".

W chwili obecnej w przypadku wydania zgody na założenie podsłuchu, informacja o tym oraz pełne dane osoby podsłuchiwanej trafiają do odpowiedniego operatora - pracownicy pionów bezpieczeństwa telekomów włączają podsłuch, służby bezpieczeństwa zaś albo odsłuchują przekierowany do nich sygnał, albo dostają gotową płytę CD z zapisami rozmów.

Autor: Kira

Komórkomania.pl
Dowiedz się więcej na temat: ABW | przedsiębiorcy | CBA | uprawnienia | policja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy