Powołano Globalną Platformę Innowacji dla Cyberbezpieczeństwa

Powołanie Globalnej Platformy Innowacji dla Cyberbezpieczeństwa (Global EPIC), to jedno z najważniejszych wydarzeń drugiego dnia CYBERSEC Forum 2017. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom oraz szansom rynku cyberbezpieczeństwa przedstawiciele 14 regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa z 10 krajów, podpisali w Krakowie porozumienie inaugurujące jej działalność. Jednym z członków inicjatywy jest polski CYBERSEC HUB, prowadzony przez Instytut Kościuszki.

Specyfika rynku cyberbezpieczeństwa sprawia, iż na całym świecie to właśnie regionalne ekosystemy, skupiające środowiska akademickie, przedstawicieli biznesu oraz sektora publicznego, stanowią źródło innowacyjnych produktów i usług zabezpieczających postępującą digitalizację. 14 wiodących ośrodków będących sygnatariuszami Global EPIC rozwija się w dużej mierze niezależnie, przy wsparciu lokalnych i narodowych inicjatyw. Liderzy tych kluczowych jednostek podkreślają, że wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem wymagają powstania globalnej platformy, która zmieniłaby dotychczasowy schemat funkcjonowania oraz współpracy, odzwierciedlając zarówno globalne, jak i lokalne imperatywy. 

Reklama

Podstawą tej perspektywy jest wdrożenie międzynarodowej współpracy między regionalnymi ekosystemami w tzw. formule glocalize, która polega na wykorzystaniu lokalnego i globalnego potencjału, promując jednocześnie najlepsze regionalne rozwiązania na szczeblu międzynarodowym.  - W obliczu dynamicznego wzrostu zagrożeń płynących z sieci, globalna platforma współpracy skupiająca kluczowych interesariuszy to konieczność. Dzisiaj w Krakowie kładziemy fundamenty pod jej rozwój. Mamy nadzieję, że umożliwi ona innowatorom skuteczne mierzenie się z wyzwaniami płynącymi z cyberprzestrzeni - podkreśla Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki głównego organizatora CYBERSEC Forum. Jednym z głównych priorytetów powołanej w Krakowie instytucji będzie wzmacnianie wzajemnych relacji między regionalnymi ekosystemami. 

- Wierzę, że w obliczu połączonej gospodarki cyfrowej, Platforma pozwoli nam zacieśnić współpracę w zakresie innowacyjnego ekosystemu cyberprzestrzeni do tego stopnia, by jeszcze lepiej radzić sobie z wyzwaniami, jakie stoją przed obywatelami, przedsiębiorstwami oraz organami administracji publicznej. Dzisiejszy dzień to sukces wszystkich zaangażowanych organizacji i regionów, a my w CSIT jesteśmy dumni, że tworzymy tę kluczową organizację - mówi dr Godfrey Gaston, Dyrektor Centrum Bezpiecznych Technologii Informacyjnych (CSIT)Organizacje tworzące Platformę będą wspólnie opracowywać, a także wprowadzać w życie rewolucyjne rozwiązania dla najbardziej znaczących, bieżących oraz potencjalnych, zagrożeń cybernetycznych. Łącząc kompetencje, doświadczenie i fachową wiedzę, ośrodki będą odpowiedzialne za kreowanie innowacyjnych rozwiązań, wymianę wiedzy i doświadczeń, przeprowadzanie analiz i badań oraz tworzenie standardów na poziomie międzynarodowym. Globalny charakter platformy odzwierciedla jej skład, w który wchodzą ekosystemy z 10 krajów świata z 3 różnych kontynentów. Platforma Global EPIC będzie koncentrowała swoje działania w obrębie 10 priorytetowych obszarów działania. Jednym z celów inicjatywy Global EPIC jest rozwój sieci współpracy, przewidujący  stworzenie grupy składającej się z 50 sygnatariuszy z ekosystemów bezpieczeństwa cybernetycznego do października 2020.

Informacja prasowa/INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy