Prezydent podpisał nowelizację prawa telekomunikacyjnego

Prezydent podpisał nowelizację prawa telekomunikacyjnego, która reguluje kwestie ważne dla każdego użytkownika komórek.

Zmiana przedmiotowej ustawy jest odpowiedzią na zarzuty Komisji Europejskiej przedstawione w Uzasadnionej opinii skierowanej 29 października 2010 r. do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z brakiem zapewnienia właściwej transpozycji dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa).

Najważniejsza zmiana wprowadzona przedmiotową ustawą polega na usunięciu przepisów, które pozwalały organowi regulacyjnemu ustalić poziom opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego przy użyciu swoich własnych niesprecyzowanych metod, niezależnie od nałożonego obowiązku wdrożenia systemu księgowania kosztów i pozytywnych wyników kontroli przeprowadzonej przez niezależny organ kompetentny w tym zakresie.

Ponadto usunięto przepisy, zgodnie z którymi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej miał możliwość ustalenia poziomu opłat w ramach procedury rozstrzygania sporów.

Reklama

Jednocześnie wprowadzone zostały przepisy, zgodnie z którymi Prezes UKE będzie zobligowany, w decyzji nakładającej obowiązki:

- kalkulacji uzasadnionych kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UKE opisem kalkulacji kosztów,

- stosowania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego, uwzględniających zwrot uzasadnionych kosztów operatora,

- podać metody ustalania opłat, które będzie stosował w celu weryfikacji i ustalenia wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego lub ich maksymalnego albo minimalnego poziomu.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: prawo telekomunikacyjne | prezydent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy