Trzecia Platforma IT - Źródło przewagi firm nowej generacji

Wśród prognoz IDC na 2014 r. Kluczowa miała okazać się właśnie Trzecia Platforma, - zbudowana na czterech technologicznych filarach: mobilności, usługach w chmurze, analizach dużych zbiorów danych oraz mediach społecznościowych.

Wśród prognoz IDC na 2014 r. Kluczowa miała okazać się właśnie Trzecia Platforma,  -  zbudowana na czterech technologicznych filarach: mobilności, usługach w chmurze, analizach dużych zbiorów danych oraz mediach społecznościowych.


"W 2014 r. jesteśmy świadkami dużych inwestycji głównych graczy, mających na celu rozbudowę potencjału chmury, mobilności i Big Data, jak również zaciekłej walki o serca i dusze pomiędzy twórcami oprogamowania, którzy stworzą rozwiązania napędzające kolejne dwie dekady wydatków IT. Technologie Trzeciej Platformy będą odgrywały wiodącą rolę w rewolucji w niemal każdej branży na planecie, nie tylko w sektorze technologii". - powiedział  Frank Gens, jeden z wiceprezesów i główny analityk IDC.

Reklama


Kluczowe przewidywania IDC na 2014 r.:

1.    Światowe wydatki na IT wzrosną o 5% w stosunku do poprzedniego roku, osiągając wartość 2,1 bln USD. Wydatki będą napędzane przez technologie Trzeciej Platformy, które wzrosną w skali rocznej o 15%, odpowiadając za 89% wzrostu wydatków na IT. Sprzedaż smartfonów i tabletów będzie nadal dynamicznie rosła, a wydatki na serwery, pamięci masowe, sieci, oprogramowanie i usługi będą większe niż w 2013 roku.

 

2.    W obszarze chmury obliczeniowej infrastruktura jako usługa w podstawowej formie, zaczyna tracić impet, podczas gdy platforma jako usługa rozwija się znacznie dynamiczniej. Jest to już widoczne wraz z uruchomieniem i promowaniem przez globalnych graczy, takich jak Amazon Web Services czy Google, ofert typu "platforma jako usługa" dla twórców oprogramowania. Ważne też będzię pojawianie się innych usług w tym modelu, ale o znacznie wyższej niż obecnie wartości dla firm. To zmusi zasiedziałych dostawców IT - firmy, które uzyskały wiodącą pozycję na rynku w czasach drugiej platformy - do pilnej przebudowy oferty w walce o miejsce na rynku trzeciej platformy.

 

3.    Szturm urządzeń mobilnych trwa nadal: światowa sprzedaż tabletów wzrośnie o 18% a smartfonów o 12%. Środowisko związane z systemem Android, któremu przewodzi Samsung, utrzyma przewagę ilościową nad Apple, podczas gdy Apple utrzyma przewagę wartościową wynikająca z wyższych cen i ugruntowanego ekosystemu aplikacji. Dynamiczny wzrost liczby pobrań i przychodów generowanych przez sklep Google Play (Android) spowoduje, że wartość sprzedaży aplikacji dla ekosystemu Androida zbliży się do obrotów sklepu Apple’a z aplikacjami dla iPhone’a i iPada. Zegar tyka też coraz głośniej dla Microsoftu, który musi szybko podwoić liczbę twórców oprogramowania mobilnego zainteresowanych systemem Windows.

 

4.    Wydatki na przetwarzanie w chmurze, w tym usługi w chmurze i technologie umożliwiające korzystanie z tych usług, wzrosną w 2014 r. o 25%, osiągając wartość 100 mld USD. IDC oczekuje spektakularnego wzrostu liczby centrów przetwarzania danych, czemu będzie towarzyszyć dążenie dostawców usług do rozszerzenia skali działalności na cały świat. w rezultacie będziemy mieli do czynienia z  ekspansją różnorodnych wyspecjalizowanych usług udostępniania mocy obliczeniowej, prowadząca do form specjalizowania się podmiotów oferujących usługi w chmurze.


5.    Wydatki na technologie i usługi Big Data wzrosną w 2014 r. o 30%, przekraczając wartość 14 mld USD, jednocześnie podaż w zakresie kompetencji i umiejętności w tym obszarze będzie nadal znacznie poniżej popytu. W tym obszarze walka będzie toczyła się o opracowanie platform przetwarzania w chmurze z optymalizacją danych, zdolnych do analizy dużych ilości danych lub przetwarzania strumieni danych w czasie rzeczywistym. Usługodawców oferujących wartościowe treści i brokerów danych będzie szybko przybywać w związku z tym, że duże przedsiębiorstwa będą poszukiwać interesujących źródeł danych, jak również aplikacji, które pomogą im zrozumieć klientów, produkty i rynki, na których działają.

 

6.    W ciągu kolejnych 12-18 miesięcy aplikacje i narzędzia społecznościowe zostaną ściślej zintegrowane z istniejącymi aplikacjami w przedsiębiorstwach. Dane z aplikacji społecznościowych będą nie tylko strategicznym elementem praktycznie każdego kontaktu z klientem i każdej strategii marketingowej, ale będą wspomagały proces rozwoju produktów i usług. IDC oczekuje, że firmowe portale społecznościowe staną się coraz powszechniej dostępne jako standardowe oferty usługodawców w chmurze. Umożliwi to przedsiębiorstwom jeszcze głębsze osadzenie sieci społecznościowych w codziennych procesach zamiast obsługiwania odrębnej "warstwy społecznościowej".

 

7.    Centra przetwarzania danych stanowią fizyczny fundament chmury, dlatego też są jednym z kluczowych elementów Trzeciej Platformy. Ponieważ rośnie liczba i znaczenie centrów przetwarzania danych nastawionych na obsługę chmury, rynek serwerów, pamięci masowych i podzespołów sieciowych będzie w coraz większym stopniu napędzany przez usługodawców przetwarzania w chmurze, którzy zawsze preferowali standardowe rozwiązania modułowe pozwalające na szybka rozbudowę zasobów. Tradycyjni dostawcy sprzętu IT, którym z trudnością udaje się realizować sprzedaż na tym rynku, będą zmuszeni do przyjęcia strategii "po pierwsze chmura", polegającej na projektowaniu nowości do pionierskich wdrożeń, a następnie szerokiego stosowania ich w centrach przetwarzania danych obsługujących chmurę.

 

8.    Trzecia Platforma zaowocuje nową generacją aplikacji i usług zapewniających przewagę konkurencyjną, które mogą stanowić znaczne zagrożenie dla liderów rynkowych w niemal każdej branży. Kluczem do konkurowania w tych podlegających gwałtownym zmianom i tworzonym na nowych podstawach branżach, będzie stworzenie platform innowacji zorientowanych branżowo (jak Predix firmy GE), które przyciągną i pozwolą zaistnieć szerokim rzeszom innowatorów. IDC przewiduje, że w większości platform branżowych nie będzie chmura budowana od zera, ale będą powstawać na platformach firm takich jak Amazon, Microsoft  IBM, Salesforce i innych. W 2014 r. krytyczne znaczenie dla tych liderów IT będzie miało znalezienie rozwijających się  twórców takich platform i nawiąznie z nimi bliskiej współpracy.

 

9.    Trzecia Platforma czerpiąc z rozwiązań wykorzystywanych w smartfonach, tabletach i komputerach osobistych będzie nadal wpływała na rozwój na Internetu Rzeczy (IoT). Wraz z rosnąca dynamiką IoT, IDC oczekuje pojawienia się nowych sojuszy branżowych, ponieważ klasyczni dostawcy IT nasilają współpracę z globalnymi dostawcami usług telekomunikacyjnych i producentami półprzewodników, aby stworzyć zintegrowaną ofertę w przestrzeni elektroniki konsumpcyjnej i urządzeń połączonych w globalną sieć. Taka współpraca i koordynacja będzie niezbędna do osiągnięcia 30 miliardów autonomicznie podłączonych punktów końcowych oraz przychodów w wysokości 8,9 bln USD, które, według prognoz IDC, zostaną wygenerowane przez IoT do 2020 r.

 

Skończył się trzeci kwartał 2014 i jest to doskonały moment, aby zweryfikować celność prognoz i podyskutować tak z dostawcami rozwiązań IT, jak i ich użytkownikami o tym, jak globalne przewidywania wyglądają perspektywy lokalnej. W związku z tym zapraszamy na naszą konferencję pt. "Trzecia Platforma IT: źródło przewagi firm nowej generacji", w trakcie której postaramy się zweryfikować przewidywania analityków IDC z początku roku i zastanowić się wspólnie nad tym, jak efektywnie zmierzyć się z przyszłością.

materiały prasowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama