TVP chce zwiększyć zasięg MUX 3 w lubuskim

Na terenie województwa lubuskiego występuje poważny problem z odbiorem kanałów dostępnych w ramach MUX 3, w tym TVP2 HD, TVP Kultura, TVP Historia, które nie są dostępne w żadnym innym multipleksie DVB-T, a stanowią interesującą ofertę dla widzów.

Jak widać na powyższej grafice, znaczna większość województwa lubuskiego nie jest objęta zasięgiem nadajników MUX 3, a ulegnie to zmianie dopiero w kwietniu 2014 roku, kiedy przyprowadzony zostanie ostatni etap wdrażania MUX 3 i zasięgiem zostanie objęte 98% populacji kraju.

TVP nie jest obojętna na zaistniałą sytuację i ogłosiła przetarg na zwiększenie zasięgu MUX 3 w obszarach wykorzystania częstotliwości RTCN Żagań / Wichów i RTCN Zielona Góra / Jemiołów.

Przejście z nadawania analogowego na nadawanie cyfrowe jest procesem złożonym i z powodów technicznych i społecznych musi zostać rozłożone w czasie. Okres ten jest nazywany simulcastem, czyli jednoczesnym nadawaniem w systemie analogowym i cyfrowym. Częstotliwości są jednak dobrem ograniczonym, w związku z czym brak jest możliwości technicznych do uruchomienia wszystkich zbiorów częstotliwości (multipleksów) przewidzianych w porozumieniach międzynarodowych dla Polski z jednoczesnym, dotychczasowym nadawaniem analogowym.

Reklama

W zaistniałej sytuacji regulatorzy (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Urząd Komunikacji Elektronicznej) musieli doprowadzić do etapowego uruchamiania poszczególnych multipleksów w ramach zwalnianych częstotliwości z nadawania analogowego lub innych rodzajów nadawania (np. łączność wojskowa). W przypadku MUX 3 oznacza to, że w okresie simulcastu TVP może nadawać w niepełnym pokryciu kraju na przejściowych częstotliwościach tymczasowych. Dopiero po całkowitym wyłączeniu nadawania w standardzie analogowym, w ramach MUX 3 będzie możliwość nadawania na częstotliwościach docelowych.

Dopiero wówczas programy TVP S.A. nadawane w ramach MUX 3 będą mogły osiągnąć zakładany, pełny poziom odbioru na terenie całego kraju. W związku z tym, w okresie simulcastu, TVP S.A. dla zapewnienia odbioru swoich programów w standardzie cyfrowym, otrzymała decyzję rezerwacyjną na czasowe nadawanie do dnia 27 kwietnia 2014 r. swoich programów w ramach częstotliwości oznaczonych jako MUX 1. W przeciwnym wypadku, przeważająca część telewidzów w okresie simulcastu byłaby pozbawiona możliwości odbioru programów TVP w standardzie cyfrowym, a mając na względzie stopniowe wyłączanie nadawania analogowego - na niektórych terenach - możliwości odbioru programów TVP w ogóle.

Zgodnie z harmonogramem UKE, telewizja analogowa będzie wyłączana w 7 etapach od 7 listopada 2012 r. do 23 lipca 2013 r. Podczas powyższego procesu wyłączania telewizji analogowej zasięg MUX 3 będzie wynosił 44% populacji kraju, a zasięg MUX 1 - 95%. Zasięgi MUX 3 i MUX 1 praktycznie pokrywają się, ponieważ w większości przypadków są one nadawane w tych samych obiektów nadawczych (obiektów nadawczych MUX 3 jest mniej i emitują one sygnał z mniejszą mocą). W efekcie tego, zasięg MUX 3 realnie nie uzupełnia zasięgu MUX 1, a sumaryczny zasięg MUX 1 + MUX 3 wynosi około 95 % populacji, co jest wartością mniejszą niż docelowe pokrycie MUX 3 wynoszące 98 % ludności.

Powyższe oznacza, że po wyłączeniu telewizji analogowej, zaistnieją obszary kraju, które miały dostęp do telewizji publicznej, ale go utraciły, ponieważ nie dociera do nich sygnał MUX 1 ani MUX 3.

W chwili przeprowadzania postępowania podstawowego na usługę emisji MUX 3 nie było możliwe zakontraktowanie tego dodatkowego pokrycia MUX 3, ponieważ nie był znany rzeczywisty zasięg MUX 1 oraz nie był znany aktualny harmonogram wyłączania telewizji analogowej.

Mając na uwadze wynikającą z ustawy o radiofonii i telewizji społecznie uzasadnioną misję TVP w zapewnieniu dostępu do wiedzy, kultury i sztuki ogółowi społeczeństwa, a także zapobieganiu cyfrowemu wykluczeniu, Telewizja Polska zamierza zwiększyć zasięg MUX 3 w okresie od dnia 7 listopada 2012 r. do 27 kwietnia 2014 r. na obszarze wykorzystania częstotliwości Żagań i Zielona Góra. Na tych terenach zidentyfikowano dwa obszary, pozbawione cyfrowej telewizji, do których należą północna część powiatu gorzowskiego oraz powiat nowotomyski.

Pokrycie tych terenów sygnałem MUX 3 jest możliwe dopiero po wyłączeniu telewizji analogowej (zaraz po wyłączeniu, następnego dnia) z uwagi na brak wolnych częstotliwości - emisja odbędzie się na częstotliwościach zwolnionych przez telewizję analogową.

Z natury propagacji sygnałów telewizyjnych i zjawisk fizycznych wynika, że nie jest możliwe ze 100% pewnością przewidzenie dokładnego zasięgu MUX 1 i MUX 3 w rozsądnym czasie i przy rozsądnych kosztach. Zachodzi więc wysokie prawdopodobieństwo, że w obszarach wykorzystania częstotliwości Żagań i Zielona Góra pojawią się także inne tereny realnie pozbawione odbioru programów telewizji publicznej. Stuprocentową pewność mogą dać tylko szczegółowe pomiary w terenie przeprowadzone przez niezależny podmiot po wyłączeniu telewizji analogowej (i osiągnięciu przez MUX 3 docelowego pokrycia).

W związku z tym, Zamawiający przewidział wariantowo możliwość uruchomienia dodatkowych 3 stacji doświetlających MUX 3, które mogą być uruchomione na terenach pozbawionych odbioru MUX 3. Zamawiający szacuje, że koszt zwiększenia zasięgu, o którym mowa, tj. koszt emisji z jednej z takich stacji stanowi około 0,06 % kwoty podstawowej zamówienia na MUX 3 w ujęciu miesięcznym.

Stacje te mogą być uruchamiane w terminie do 6 miesięcy od pisemnego wniosku Zamawiającego do Wykonawcy poprzedzonego niezależnymi pomiarami terenowymi.

Usługa zwiększenia zasięgu MUX 3 może być realizowana poprzez dowolną kombinację poniższych sposobów:

- zwiększenie mocy emisji istniejącego obiektu nadawczego MUX 3 ze zmianą lub bez zmiany częstotliwości stacji. Będzie to możliwe po wyłączeniu telewizji analogowej na danych terenie, ponieważ wtedy zmniejszy się poziom zakłóceń;

- uruchomienie nowej stacji nadawczej i dosłanie do niej gotowego, zmultipleksowanego sygnału MUX 3.

Więcej informacji o początku wyłączania telewizji analogowej w Polsce - kliknij tutaj

Z uwarunkowań środowiskowych, technicznych, prawnych i ekonomicznych wynika, że taka nowa stacja nadawcza MUX 3 nie może powstać w dowolnej lokalizacji, ale raczej będzie do tego wykorzystany istniejący obiekt, z którego są już prowadzone inne emisje fal radiowych (radiolinia, radio, telewizja, GSM itp.). Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że nie będzie to lokalizacja najdogodniejsza od strony propagacji sygnału do pokrycia danego obszaru pozbawionego telewizji cyfrowej.

W obu powyższych przypadkach może wystąpić sytuacja, w której część obszaru objętym niniejszym zamówieniem uzupełniającym będzie pokryta jednocześnie sygnałem MUX 3 zakontraktowanym w zamówieniu podstawowym i sygnałem MUX 3 zakontraktowanym w ramach przedmiotowego zamówienia uzupełniającego.

Wynika to z fizyki propagacji fal radiowych i nie można tego w żaden sposób uniknąć, ponieważ nie jest realnie możliwe selektywne pokrycie danego terenu sygnałem telewizyjnym w taki sposób, aby nie był on dostępny ("nie wyciekał") na tereny sąsiadujące. Powyższe nie zmienia faktu, że na skutek udzielenia przedmiotowego zamówienia dodatkowy obszar zostanie pokryty sygnałem telewizyjnym w standardzie DVB-T. Wymieniony, dodatkowy obszar nie zostałby pokryty sygnałem telewizyjnym w ramach realizacji umowy podstawowej na MUX 3.

TVP chce udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki spółce Emitel. Wartość zamówienia wynosi ponad 1,9 mln zł netto.

Źródło informacji

SatKurier
Dowiedz się więcej na temat: DVB-T | TVP | MUX | tuner dvb-t | nowa antena dvb-t
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy