Vectra - zamieszanie wokół zmian w regulaminie

Z dniem 17 kwietnia 2014 roku w życie weszły zmiany w regulaminach sieci kablowej Vectra. Warto jednak dodać, że automatycznie obowiązują one wyłącznie tych klientów, którzy podpisali umowy po tej dacie.

Natomiast klienci, którzy podpisali umowy przed tą datą, powinni spodziewać się oficjalnych pism od operatora, informujących o zmianach w regulaminie. Jak zapewnia operator, są w nich podane indywidualne terminy, umożliwiające zerwanie umowy bez ponoszenia kar w ciągu minimum 30 dni od otrzymania korespondencji.

Vectra zapewnia, że abonenci, którzy podpisali umowy przed 14 kwietnia, będą mieli prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kary w ciągu minimum 30 dni przed wejściem w życie zmian. A zmiany będą wchodzić w życie dla każdego klienta indywidualnie - tzn. daty podawane w pismach do poszczególnych abonentów mogą się różnić. Operator prowadzi wysyłkę korespondencji stopniowo.

Zmiany w regulaminie Vectra nie dotyczą zmian wielkości miesięcznych opłat, jednak oprócz pakietu poprawek związanych ze zmianą Prawa Telekomunikacyjnego, Vectra zmienia też listę programów telewizyjnych. W związku z tym abonenci, którzy chcą rozwiązać umowę z operatorem wcześniej - bez ponoszenia żadnych kar, mogą to teraz zrobić, jednak z zachowaniem zasad i terminów opisanych powyżej.

Serwis telepolis.pl otrzymał od Vectry komentarz w tej sprawie:

- Vectra jest świadoma obowiązków wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne i ich przestrzega. Korespondencję o zmianach regulaminów dostarczamy systematycznie i każdy z abonentów jest informowany z zachowaniem minimum 30 dni przed wejściem w życie zmian. Każdorazowo abonenci mogą złożyć rezygnację do dnia wejścia w życie zmian. Ze zmianami zapoznają się na podstawie załączonego do każdej korespondencji wykazu zmian oraz regulaminów i cenników.

Reklama

Jeśli któryś z abonentów nie otrzymał jeszcze od Vectry powiadomienia o zmianach, oznacza to, iż zmiany w danym okresie jeszcze go nie dotyczą. Vectra informuje, iż każdemu z abonentów, który otrzymuje lub otrzyma pisemne informacje o zmianach, zapewniony jest minimum 30 dniowy okres na zapoznanie się ze zmianami oraz informacja o przysługujących mu uprawnieniach. Zatem cytowana powyżej data 31 maja dotyczy tylko tych klientów, którzy otrzymali od nas informację w kwietniu. Pozostali otrzymają sukcesywnie, tym samym dla nich data będzie inna z jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

Anita Kaźmierska

Źródło informacji

SatKurier
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy