Windows 10 - najbardziej przydatne skróty klawiszowe

Warto znać najbardziej przydatne skróty w systemie Windows /123RF/PICSEL
Reklama

Windows 10 to już nowy standard. Windows 10 na początku roku wyprzedził pod kątem liczby urządzeń, na których zainstalowano system Windows 7. Dni tego drugiego są policzone - Microsoft oficjalnie zakończy rozszerzone wsparcie dla Windows 7 już od 14 stycznia 2020 roku. Warto zatem zapoznać się z bardziej i z mniej znanymi skrótami klawiszowymi systemu Windows.

Podstawowe skróty klawiszowe w systemie Windows są uniwersalne, ale znajdziemy pewne różnice pomiędzy kolejnymi wersjami systemu Microsoftu. Gigant z Redmond nie tylko modyfikuje sam system, ale stara się optymalizować jego obsługę przy pomocy m.in. skrótów klawiszowych. 

Dlatego zawsze warto być zaznajomionym z najbardziej przydatnymi skrótami. Szczególnie jeśli planujemy zmienić system lub właśnie to zrobiliśmy.

Czy, przykładowo, wiedzieliście, że klawisz z logo systemu Windows plus "E" umożliwia otwarcie Eksploratora Plików? Szybki dostęp do  okna dialogowego Właściwości Systemu to kombinacja - klawisz z logo systemu Windows + "Pause"?

Reklama

Na następnych stronach można znaleźć spis wszystkich przydatnych dla każdego użytkownika kombinacji klawiszy w systemie Windows 7: od tych bardzo przydatnych (chociaż mało znanych), przez - tylko w teorii - dobrze rozpoznawanych (a w rzeczywistości nadal pozostających tajemnicą dla dużego grona użytkowników), na naprawdę nietypowych kombinacjach kończąc.

Windows 10 - skróty klawiszowe z logo Windows. Część 1

Klawisz Czynność
Klawisz z logo systemu Windows  Otwarcie lub zamknięcie menu Start.
Klawisz z logo systemu Windows +A Otwarcie centrum akcji.
Klawisz z logo systemu Windows +B Ustawianie fokusu w obszarze powiadomień.
Klawisz z logo systemu Windows +Shift+C Otwarcie menu paneli funkcji.
Klawisz z logo systemu Windows +D Wyświetlanie i ukrywanie pulpitu.
Klawisz z logo systemu Windows +Alt+D Wyświetlanie i ukrywanie daty i godziny na pulpicie.
Klawisz z logo systemu Windows +E Otwarcie Eksploratora plików.
Klawisz z logo systemu Windows +F Otwarcie Centrum opinii i wykonanie zrzutu ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows +G Otwarcie paska gry po otwarciu gry.
Klawisz z logo systemu Windows +H Rozpoczęcie dyktowania.
Klawisz z logo systemu Windows +I Otwarcie obszaru Ustawienia.
Klawisz z logo systemu Windows +J Ustawianie fokusu na poradę systemu Windows, jeśli jest dostępna.

Gdy pojawi się porada systemu Windows, przenieś do niej fokus.  Ponowne naciśnięcie skrótów klawiaturowych spowoduje przeniesienie fokusu do elementu na ekranie, do którego jest zakotwiczona porada systemu Windows.
Klawisz z logo systemu Windows +K Otwarcie szybkiej akcji Połącz.
Klawisz z logo systemu Windows +L Zablokowanie komputera lub przełączenie kont.
Klawisz z logo systemu Windows +M Minimalizowanie wszystkich okien.
Klawisz z logo systemu Windows +O Zablokowanie orientacji urządzenia.
Klawisz z logo systemu Windows +P Wybieranie trybu wyświetlania prezentacji.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+Q Otwarcie Szybkiej pomocy.
Klawisz z logo systemu Windows +R Otwarcie okna dialogowego Uruchamianie.
Klawisz z logo systemu Windows +S Otwarcie wyszukiwania.
Klawisz z logo systemu Windows +Shift+S Utworzenie zrzutu części ekranu. 
Klawisz z logo systemu Windows +T Przełączanie między aplikacjami na pasku zadań.
Klawisz z logo systemu Windows +U Otwarcie Centrum ułatwień dostępu.
Klawisz z logo systemu Windows +V Otwarcie schowka.  Uwaga Aby włączyć ten skrót, wybierz kolejno opcje Start  > Ustawienia  > System  > Schowek i przesuń przełącznik w obszarze Historia schowka
Klawisz z logo systemu Windows +Shift+V Przełączanie między powiadomieniami.
Klawisz z logo systemu Windows +X Otwarcie menu Szybki link.
Klawisz z logo systemu Windows +Y Przełączanie wprowadzania między Windows Mixed Reality i pulpitem.
Klawisz z logo systemu Windows +Z Pokazywanie poleceń dostępnych w aplikacji w trybie pełnoekranowym.
Klawisz logo Windows+kropka (.) lub średnik (;) Otwarcie panelu emoji.
Klawisz z logo systemu Windows +przecinek (,) Chwilowy podgląd na pulpit.
Klawisz z logo systemu Windows +Pause Wyświetlanie okna dialogowego Właściwości systemu.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+F Wyszukiwanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci).
Klawisz z logo systemu Windows +Shift+M Przywracanie zminimalizowanych okien na pulpicie.
Klawisz z logo systemu Windows +cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę. Jeśli aplikacja jest już uruchomiona, nastąpi przełączenie do niej.

Windows 10 - skróty klawiszowe z logo Windows - cześć 2

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie nowego wystąpienia aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie przełączenie do ostatnio aktywnego okna aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.
Klawisz z logo systemu Windows +Alt+cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie listy szybkiego dostępu dla aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+Shift+cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie nowego wystąpienia aplikacji znajdującej się w danej pozycji na pasku zadań jako administrator.
Klawisz z logo systemu Windows +klawisz Tab Otwarcie widoku zadań.
Klawisz z logo systemu Windows +strzałka w górę Zmaksymalizowanie okna.
Klawisz z logo systemu Windows +strzałka w dół Usunięcie bieżącej aplikacji z ekranu lub zminimalizowanie okna pulpitu.
Klawisz z logo systemu Windows +strzałka w lewo Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do lewej strony ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows +strzałka w prawo Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do prawej strony ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows +Home Minimalizowanie wszystkich okien z wyjątkiem aktywnego okna pulpitu (ponowne naciśnięcie przywraca wyświetlanie wszystkich okien).
Klawisz z logo systemu Windows +Shift+strzałka w górę Rozciągnięcie okna pulpitu do góry i dołu ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows +Shift+strzałka w dół Przywracanie/minimalizowanie aktywnych okien pulpitu w pionie, z zachowaniem szerokości.
Klawisz z logo systemu Windows +Shift+strzałka w lewo lub w prawo Przenoszenie aplikacji lub okna na pulpicie z jednego monitora do drugiego.
Klawisz z logo systemu Windows +spacja Przełączenie języka i układu klawiatury.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+spacja Zmiana na wcześniej wybrane dane wejściowe.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+Enter Włączanie Narratora.
Klawisz z logo systemu Windows +plus (+) Otwarcie Lupy.
Klawisz z logo systemu Windows +ukośnik (/) Rozpoczynanie ponownej konwersji w edytorze IME.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+V Otwarcie dotknięcia w ramię.

Windows 10 - skróty klawiszowe eksploratora plików

KlawiszCzynność
Alt+DWybranie paska adresu.
Ctrl+EWybranie pola wyszukiwania.
Ctrl+FWybranie pola wyszukiwania.
Ctrl+NOtwarcie nowego okna.
Ctrl+WZamknięcie aktywnego okna.
Ctrl+kółko przewijania myszyZmiana rozmiaru i wyglądu ikon plików i folderów.
Ctrl+Shift+EWyświetlanie wszystkich folderów powyżej wybranego folderu.
Ctrl+Shift+NUtworzenie nowego folderu.
Num Lock+gwiazdka (*)Wyświetlanie wszystkich podfolderów wybranego folderu.
Num Lock+klawisz plus (+)Wyświetlanie zawartości wybranego folderu.
Num Lock+klawisz minus (-)Zwinięcie wybranego folderu.
Alt+PWyświetlanie panelu podglądu.
Alt+EnterOtwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu.
Alt+strzałka w prawoWyświetlanie następnego folderu.
Alt+strzałka w góręWyświetlanie folderu, w którym znajdował się bieżący folder.
Alt+strzałka w lewoWyświetlanie poprzedniego folderu.
BackspaceWyświetlanie poprzedniego folderu.
Strzałka w prawoWyświetlanie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest zwinięte) lub wybranie pierwszego podfolderu.
Strzałka w lewoZwinięcie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) lub wybranie folderu, w którym znajdował się bieżący folder.
EndWyświetlanie dołu aktywnego okna.
HomeWyświetlanie góry aktywnego okna.
F11Zmaksymalizowanie lub zminimalizowanie aktywnego okna.

Windows 10 - ogólne skróty klawiszowe

Naciśnij te klawiszeCzynność
Ctrl+XWycięcie zaznaczonego elementu.
Ctrl+C (lub Ctrl+Insert)Skopiowanie zaznaczonego elementu.
Ctrl+V (lub Shift+Insert)Wklejenie zaznaczonego elementu.
Ctrl+ZCofnięcie akcji.
Alt+klawisz TabPrzełączenie się między otwartymi aplikacjami.
Alt+F4Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywną aplikacją.
Klawisz z logo systemu Windows+LZablokowanie komputera.
Klawisz z logo systemu Windows +DWyświetlanie i ukrywanie pulpitu.
F2Zmienianie nazwy wybranego elementu.
F3Wyszukiwanie pliku lub folderu w Eksploratorze plików.
F4Wyświetlanie listy paska adresu w Eksploratorze plików.
F5Odświeżanie aktywnego okna.
F6Przechodzenie między elementami ekranu w oknie lub na pulpicie.
F10Aktywacja paska menu w aktywnej aplikacji.
Alt+F8Pokazywanie hasła na ekranie logowania.
Alt+EscPrzechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte.
Alt+podkreślona literaWykonywanie polecenia powiązanego z literą.
Alt+EnterWyświetlanie właściwości wybranego elementu.
Alt+spacjaOtwarcie menu skrótów aktywnego okna.
Alt+strzałka w lewoPowrót do poprzedniej strony.
Alt+strzałka w prawoPrzejście dalej.
Alt+Page UpPrzejście o jeden ekran w górę.
Alt+Page DownPrzejście o jeden ekran w dół.
Ctrl+F4Zamknięcie aktywnego dokumentu (w aplikacjach wyświetlanych na pełnym ekranie, które umożliwiają otwarcie w tym samym czasie wielu dokumentów).
Ctrl+AZaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie.
Ctrl+D (lub Delete)Usunięcie zaznaczonego elementu i przeniesienie go do Kosza.
Ctrl+R (lub F5)Odświeżanie aktywnego okna.
Ctrl+YPonowne wykonanie akcji.
Ctrl+strzałka w prawoPrzeniesienie kursora na początek następnego wyrazu.
Ctrl+strzałka w lewoPrzeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu.
Ctrl+strzałka w dółPrzeniesienie kursora na początek następnego akapitu.
Ctrl+strzałka w góręPrzeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu.
Ctrl+Alt+klawisz TabUżywanie klawiszy strzałek do przełączania się między wszystkimi otwartymi aplikacjami.
Shift+Alt+klawisze strzałekGdy w menu Start fokus jest ustawiony na grupie lub kafelku, ta kombinacja klawiszy przeniesie go w określonym kierunku.
Ctrl+Shift+klawisze strzałekGdy jest koncentracja na kafelku w menu Start, przenieś go do innego kafelka, aby utworzyć folder.
Ctrl+klawisze strzałekZmiana rozmiaru menu Start, gdy jest otwarte.
Ctrl+klawisz strzałki (w celu przejścia do elementu)+spacjaZaznaczanie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie.
Ctrl+Shift z klawiszem strzałkiZaznaczanie bloku tekstu.
Ctrl+EscOtwarcie menu Start.
Ctrl+Shift+EscOtwarcie Menedżera zadań.
Ctrl+ShiftPrzełączanie układu klawiatury w przypadku dostępności kilku układów klawiatury.
Ctrl+spacjaWłączanie i wyłączanie edytora wprowadzania informacji (IME) w języku chińskim.
Shift+F10Wyświetlanie menu skrótów wybranego elementu.
Shift z dowolnym klawiszem strzałkiZaznaczanie więcej niż jednego elementu w oknie lub na pulpicie albo zaznaczanie tekstu w dokumencie.
Shift+DeleteUsuwanie zaznaczonego elementu bez przenoszenia go najpierw do Kosza.
Strzałka w prawoOtwarcie następnego menu z prawej strony lub otwarcie podmenu.
Strzałka w lewoOtwarcie następnego menu z lewej strony lub zamykanie podmenu.
EscZatrzymanie lub zakończenie bieżącego zadania.
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Windows 10
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy