Zmiany w wybieraniu numerów - nadchodzi 10 cyfr

Z końcem września 2009 roku rozpocznie się ostatni etap wdrażania zmian w Planie Numeracji Krajowej, otwierający drogę do wprowadzenia w Polsce numeracji 10-cyfrowej.

Zmiana polega na rozpoczęciu od dnia 30 września 2009 r. procesu związanego z usunięciem prefiksu krajowego "0" ze schematu wybierania numerów. Oznacza to, że w okresie od dnia 30 września 2009 r. do dnia 15 maja 2010 r. przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą stopniowo wprowadzać zmiany w swoich sieciach i w tym okresie będą funkcjonować równolegle dwa schematy wybierania - z cyfrą "0" i bez cyfry "0" przed numerem krajowym. Nie oznacza to jednakże, że w początkowym okresie każda centrala telefoniczna będzie zapewniała możliwość wybierania podwójnego schematu połączenia.

Reklama

Dla użytkownika stopniowe wprowadzanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zmian na centralach telefonicznych oznacza, że po 30 września 2009 r. wybierając numer bez prefiksu krajowego "0" uzyska połączenie jeśli jest dołączony do centrali, która zapewnia realizację połączenia z wykorzystaniem obu schematów wybierania (tj. w okresie przejściowym z prefiksem krajowym "0" i bez "0"). W przypadku wybrania numeru z cyfrą "0" zapewniona będzie bezpłatna automatyczna informacja słowna o zaistniałych zmianach, po której, zgodnie z zapisami rozporządzenia, połączenie może zostać rozłączone.

Należy zaznaczyć, że nie każde wybranie numeru z cyfrą "0" będzie gwarantowało usłyszenie stosownego komunikatu i rozłączenie połączenia. Informacja słowna będzie dotyczyć stopniowo coraz większej części takich wywołań - od co najmniej 1 proc. na początku okresu przejściowego do 100 proc. po jego zakończeniu; przy czym od dnia 1 stycznia 2010 r. będzie to dotyczyć odpowiednio od 15 proc. do 20 proc. wywołań, natomiast od dnia 1 marca 2010 r. od 45 proc. do 50 proc. wywołań.

Likwidacja cyfry "0" ze schematu wybierania, a tym samym koniec okresu przejściowego, nastąpi z dniem 15 maja 2010 r., zaś do dnia 15 stycznia 2011 r. nadal będzie zapewniona informacja słowna o zaistniałych zmianach, po której połączenie będzie rozłączone.

Kolejną zmianą wynikającą z likwidacji prefiksu krajowego "0" jest stopniowa likwidacja cyfry "0" w prezentacji numeru, która ostatecznie nastąpi z dniem 15 lutego 2010 r. Zmiana ta została wprowadzona m.in. w tym celu, aby numer prezentowany na wyświetlaczu telefonu był zgodny ze schematem wybierania realizowanym przez centralę telefoniczną obsługującą danego użytkownika.

Dzięki rezygnacji z konieczności wybierania cyfry "0" przed numerem krajowym użytkownicy uzyskują uproszczenie sposobu wybierania numerów w połączeniach krajowych.

Media2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy