T‑Mobile uruchomił pierwszą w Polsce sieć 5G

T‑Mobile Polska uruchomił pierwszą w Polsce w pełni funkcjonalną sieć mobilną piątej generacji. Jej zasięg obecnie dostępny jest w centrum Warszawy, jednak z czasem będzie on rozszerzany na kolejne lokalizacje i miasta, by docelowo objąć zasięgiem cały kraj.

7 grudnia w Warszawie w centrum #5G_LAB Minister Cyfryzacji oraz przedstawiciele T‑Mobile zainaugurowali wspólnie działanie sieci 5G T‑Mobile - pierwszej w Polsce sieci piątej generacji. Urządzenia umożliwiające dostęp do sieci zostały przekazane wybranym partnerom T‑Mobile. Na ich bazie opracowują oni własne rozwiązania biznesowe oraz produkty, które z czasem zaoferują masowemu odbiorcy.

Po stronie władz państwowych w wydarzeniu wzięli udział Minister Cyfryzacji Marek Zagórski, a T‑Mobile, oprócz Prezesa Zarządu Andreasa Maierhofera, reprezentowali Prezes Zarządu Grupy DT Tim Hoettges, a także Członek Zarządu Telekom AG odpowiedzialny za Europę, Srini Gopalan. Uruchomienie sieci 5G to kontynuacja deklaracji złożonej rok temu przez Tima Hoettgesa, który zapowiedział, że Polska jest dla Grupy DT jednym z kluczowych rynków oraz jednym z pierwszych krajów w Europie, które będą mogły korzystać z sieci piątej generacji od T‑Mobile.

Reklama

- Nie czekamy na przyszłość, tylko tworzymy ją dla Polski, budując i uruchamiając dziś pierwszą sieć piątej generacji w naszym kraju! Wiemy, jak ważnym elementem rozwoju innowacyjnej gospodarki i wsparciem szans rozwojowych społeczeństwa jest 5G. Fakt ten odnotowany został między innymi w "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020". Cieszymy się, że możemy dzisiaj wpisać się w te założenia - powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T‑Mobile Polska

- Należy podkreślić, że uruchomiona w dziś instalacja to nie jednorazowy testy technologii, ale pełnoprawna sieć piątej generacji, którą będziemy stopniowo rozbudowywać i rozszerzać na kolejne miasta, by w końcu objąć nią terytorium całego kraju.

- Popieramy wszystkie działania związane z testowaniem i wdrażaniem sieci piątej generacji. Cele administracji i biznesu są w tym temacie zbieżne. Naszym priorytetem, który wynika nie tylko z wytycznych Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim z naszego dążenia do bycia jednym z europejskich liderów gospodarki opartej o dane, jest możliwie szybkie i sprawne wdrożenie sieci 5G. Stąd takie inicjatywy jak ta dzisiejsza, realizowane właśnie w Polsce, cieszą szczególnie. Czujemy, że nasze starania są doceniane przez światowy biznes - powiedział Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. 

Jednocześnie podkreślił, że z punktu widzenia rządu ważne jest nie tylko samo powstanie sieci 5G, ale również zapewnienie Obywatelom bezpiecznego funkcjonowania w niej i w jej otoczeniu.

- 5G musi być postrzegana jako przyjazne otoczenie, także w aspekcie technologicznym - dodał Minister.

Jak przewidują analizy przywoływane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uruchomienie sieci 5G w Polsce jest podstawą czwartej rewolucji przemysłowej i stworzenia Przemysłu 4.0, który dzięki zwiększonej innowacyjności przyczyni się do przyspieszenia gospodarki i budowy konkurencyjności kraju w skali międzynarodowej.

Z punktu widzenia indywidualnego obywatela, 5G to przede wszystkim szansa na poprawę jakości życia. Dzięki pojemności sieci zyskujemy możliwość stałego monitoringu stanu zdrowia za pośrednictwem czujników śledzących najważniejsze funkcje życiowe, a jej wysoka niezawodność umożliwia rozwój zdalnych konsultacji lekarskich czy nawet operacji prowadzonych na odległość. Oczywiście sieci 5G otworzą przed nami zupełnie nowe możliwości w zakresie rozrywki - od stworzenia od podstaw prawdziwie mobilnego gamingu pozbawionego opóźnień po umożliwienie korzystania z w pełni immersywnych  transmisji z koncertów i wydarzeń sportowych po wykorzystanie rozwiązań z obszaru wirtualnej rzeczywistości.

Jednocześnie 5G znajdzie szerokie zastosowanie w rolnictwie, gdzie masowe wykorzystanie czujników kontrolujących temperaturę gleby, nawodnienie, czy stan zbiorów, a także automatyzacja hodowli zwierząt gospodarskich umożliwią zwiększenie wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu wykorzystania środków chemicznych, co pozwoli na produkcję zdrowej, ekologicznej żywności na szeroką skalę. To także znaczące zmiany w przemyśle i rynku pracy, gdzie automatyzacja procesów wytwarzania pozwoli na utworzenie prawdziwie inteligentnych fabryk, płynnie reagujących na zmiany popytu lub cen surowców i współpracujące ze sobą w sposób automatyczny, a z drugiej strony: powstanie nowych miejsc pracy dla fachowców oraz zwiększenie mobilności zawodowej za sprawą systemów wspomagających naukę zawodu oraz ułatwiających uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji i instrukcji wykonywania nawet najtrudniejszych zadań.

Sieć 5G to także nowe perspektywy rozwoju smart cities, gdzie np. sieć miniaturowych czujników wbudowanych we wszystkie elementy miejskiej infrastruktury pomoże kontrolować ruch uliczny, wywóz nieczystości, ale także zarządzanie obłożeniem miejsc parkingowych czy przyniesie realne oszczędności dzięki zastosowaniu inteligentnego oświetlenia ulicznego.

Najwyższa jakość sieci to priorytet i podstawowy wyróżnik T‑Mobile na tle konkurencji. Do najlepszego zasięgu i prędkości transmisji danych w sieci LTE dziś dodajemy kolejny argument na potwierdzenie tej tezy - to właśnie T‑Mobile uruchomił dziś pierwszą w pełni funkcjonalną, pełnoprawną sieć 5G w Polsce, opartą na komercyjnych rozwiązaniach i dostępną dla naszych partnerów. Już w tej chwili pracujemy nad integracją sieci piątej generacji z naszą komercyjną siecią 3G i 4G oraz rozbudową sieci stacji bazowych - powiedział Thomas Lips, Chief Technology And Innovation Officer T‑Mobile Polska.

W dniu uruchomienia na sieć 5G T‑Mobile składa się pięć stacji bazowych , nadających sygnał dostępny w centrum Warszawy. Na każdej stacji uruchomiony został system 5G w paśmie 3,5GHz o szerokości kanału 100MHz. Sygnał 5G jest emitowany przez anteny umożliwiające stosowanie kluczowej dla działania 5G techniki formowania wiązki i przemieszczania jej zgodnie ze zmianami położenia indywidualnego użytkownika, co gwarantuje najwyższą jakość połącznia (tzw. beam foarming oraz beam tracking). Każda z wykorzystywanych w projekcie stacji bazowych została gruntownie przebudowana na potrzeby launchu sieci piątej generacji oraz wyposażona w światłowodowy dostęp do sieci za pośrednictwem standardu 10Gb/s.

Informacja prasowa
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy