Reklama

CDN eOPT!MA bezpłatnie

Firmy prowadzące działalność handlowo-usługową, wystawiające dokumenty sprzedaży, oczekujące elektronicznej wymiany danych z bankiem, informacji o rozrachunkach z kontrahentami, informacji o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, dokonujące analiz wpływów i wydatków, prognoz mogą zamówić w CDN S.A. bezpłatną, pełną wersję CDN OPT!MA Faktury, Kasa/Bank (bez ograniczeń czasowych) oraz wersje startowe, 60 - dniowe pozostałych modułów systemu (Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Środki Trwałe, Kadry i Płace, Analizy - pełna funkcjonalność).

Firmy prowadzące działalność handlowo-usługową, wystawiające dokumenty sprzedaży, oczekujące elektronicznej wymiany danych z bankiem, informacji o rozrachunkach z kontrahentami, informacji o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, dokonujące analiz wpływów i wydatków, prognoz mogą zamówić w CDN S.A. bezpłatną, pełną wersję CDN OPT!MA Faktury, Kasa/Bank (bez ograniczeń czasowych) oraz wersje startowe, 60 - dniowe pozostałych modułów systemu (Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Środki Trwałe, Kadry i Płace, Analizy - pełna funkcjonalność).

Powyższa oferta promocyjna dotyczy również oprogramowania CDN eOPT!MA oferowanego poprzez internet (ASP) w ramach projektu CASPER www.casper.pl i pozwala na bezpłatne korzystanie ze zintegrowanego systemu do zarządzania CDN eOPT!MA.

Moduły Faktury oraz Kasa/Bank zostają udostępnione bezpłatnie na czas nieokreślony, natomiast pozostałe moduły na okres 60 dni bez ograniczeń funkcjonalnych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach www.casper.pl i www.cdn.com.pl

CDN OPT!MA to w pełni zintegrowany system do obsługi sprzedaży, księgowości i zarządzania, pracujący w środowisku Windows. Funkcjonalnie obejmuje moduły: Faktury, Księgę Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt, Środki trwałe, Rozrachunki wraz z preliminarzem płatności, Kasę i Bank, Księgę Handlową, Kadry i Płace, Analizy, Magazyn.

Reklama

CDN OPT!MA wykorzystuje zaawansowaną technologię serwerową Microsoft SQL Serwer, zapewnia pełną integrację z Microsoft Office (Excel, Word). System jest otwarty na Internet (elektroniczny obieg dokumentów, e-ZUS, e-US, e-bank, e-handel). CDN OPT!MA uzyskała certyfikat Microsoft "Certified for Windows 2000 Professional", który jest świadectwem jakości i zgodności technologicznej systemu z Windows 2000 Professional.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy