OpenOffice najpopularniejszy w Polsce

Firma informatyczna Webmasterpro przeprowadziła w ciągu ostatnich tygodni badania popularności oprogramowania biurowego w wielu krajach świata.

Wyniki wykazują wyjątkowo wysoki poziom zastosowania OpenOffice'a w Polsce i w Czechach (po 22 procent), za nimi plasują się Niemcy (21 procent), Francja (19 procent) i Włochy (18 procent). Na końcu zestawienia pod względem rozpowszechnienia tego pakietu znalazła się Rosja z 6 procentami, Turcja i Indie (po 5 procent) i Chiny (0,2 procent).

Odsetek zainstalowanych pakietów MS Office wynosił w zależności od kraju od 68 (Chiny) do 88 procent (Holandia i Indie). U około połowy użytkowników OpenOffice'a zainstalowany jest także MS Office; Webmasterpro uważa, że są to nieaktywowane wersje MS Office 2007, które na nowszych komputerach z Windows nierzadko są instalowane w wersji testowej. W Kanadzie pakiet WordPerfect osiągnął poziom 4 procent, w USA 3,7 procent, a w Indiach nawet 4,1 procent. Co się tyczy apple'owskiego iWork, analiza wykazała jedynie w Luksemburgu, Australii, Szwajcarii, Kanadzie i USA udziały powyżej 3 procent.

Reklama

Za rzetelnością zebranych danych zdaniem firmy Webmasterpro przemawia np. fakt, że większy odsetek instalacji OpenOffice'a znajduje się w krajach, w których także szeroko rozpowszechniona jest przeglądarka internetowa Firefox. Wysoki poziom zastosowania kanadyjskiego pakietu WordPerfect w Kanadzie także może być uznawany za dowód wiarygodności danych. Tym niemniej firma zauważa, że wartości wyników dla OpenOffice'a mogą być obarczone błędem statystycznym w granicach ?5 procent, a w przypadku MS Office'a ?15 procent; małe różnice między różnymi krajami należy więc interpretować z ostrożnością.

HeiseOnline
Dowiedz się więcej na temat: firma | procent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama