Przestrogi dla użytkowników Windows

Podczas korzystania z systemu Windows zdarzają się pomyłkowe działania. Podpowiadamy, jak unikać najczęściej popełnianych błędów, które mogą zaszkodzić funkcjonowaniu komputera, i jak postępować właściwie.

Błąd: Bezmyślne instalowanie programów

Porada: Unikaj pułapek w instalatorach

Sporo programów, zwłaszcza bezpłatnych i shareware, podczas instalacji zmienia niektóre parametry systemu, np. modyfikuje ustawienia wyszukiwania w domyślnej przeglądarce internetowej, zmienia domyślną stronę startową, instaluje "niepostrzeżenie" niepotrzebny pasek narzędziowy czy moduł reklamowy. W wielu przypadkach informacja o instalacji dodatkowego, niepożądanego składnika jest widoczna w samym instalatorze i użytkownik może wybrać opcję rezygnacji z wymuszanego dodatku. Jak to zrobić, pokazujemy na konkretnym przykładzie w poniższym, krótkim warsztacie.

W pozostałych przypadkach, kiedy np. moduły reklamowe są instalowane już bez wiedzy użytkownika, takie oprogramowanie zalicza się już do kategorii "potencjalnie niepożądanych programów" wykrywanej praktycznie przez wszystkie współczesne programy zabezpieczające klasy internet security.

Jak anulować przypadkowe działania na plikach

Podczas pracy na komputerze zdarza się przypadkowe przeciągnięcie z jednego miejsca w drugie folderu pełnego plików czy nieopatrzne usunięcie pliku do kosza. Wiele plików nagle zostaje przeniesionych bądź skopiowanych nie wiadomo gdzie. Windows udostępnia banalnie prosty sposób na radzenie sobie z tego typu sytuacjami. Po przypadkowym usunięciu, przeniesieniu czy skopiowaniu plików wciśnij [Ctrl]+[Z], a pliki wrócą na swoje miejsca. W ten sposób cofniesz ostatnią operację.

Reklama

Błąd: Zbyt wiele antywirusów

Porada: Użyj deinstalatorów

Nigdy nie instaluj kilku programów zabezpieczających tej samej kategorii, np. kilku antywirusów czy kilku zapór ogniowych. Na szczęście wielu producentów komercyjnych pakietów zabezpieczających wbudowuje w swoje pakiety instalacyjne procedury chroniące przed takim błędem. Może się jednak zdarzyć, że użytkownikowi uda się mimo wszystko zainstalować nadmiarowe zabezpieczenie.

Sygnatury zagrożeń wbudowane w jedno rozwiązanie antywirusowe mogą być rozpoznawane jako złośliwy kod przez inny program tej kategorii. W rezultacie zamiast większego bezpieczeństwa mamy destabilizację. Nie zawsze też istnieje możliwość odinstalowania oprogramowania zabezpieczającego z poziomu modułu Dodaj/usuń programy. Podajemy adresy stron, z których można pobrać specjalne oprogramowanie umożliwiające odinstalowanie rozwiązań zabezpieczających, gdy informacje deinstalacyjne są uszkodzone.

Najlepsze antywirusy - do znalezienia TUTAJ

Tych procesów nigdy nie wyłączaj!

Nie próbuj optymalizować systemu, wyłączając działające w nim procesy. Pamiętaj: tzw. zabijanie procesów to ostateczność i powinno to dotyczyć wyłącznie programów, które przestały odpowiadać na twoje żądania. Poniżej lista procesów, których nigdy nie powinieneś wyłączać:

Csrss.exe - jeden z podstawowych podsystemów Windows (client/server run-time subsystem),

Explorer.exe - interaktywna graficzna powłoka systemu Windows,

Internat.exe - umożliwia przełączanie pomiędzy ustawieniami lokalizacji, klawiatury i języka,

Lsass.exe - zapewnia poprawne uwierzytelnienie użytkowników,

Mstask.exe - proces harmonogramu zadań,

Smss.exe - Session Manager; proces uruchamiający sesję użytkownika, nadzorujący m.in. uruchomienie procesu logowania (Winlogon.exe),

Spoolsv.exe - zarządza zadaniami wydruku,

Svchost.exe - uniwersalny proces pełniący rolę hosta dla innych procesów uruchamianych w systemie,

Services.exe - Service Control Manager; zarządza pracą usług systemowych Windows

System - proces systemowy związany z wątkami kodu uruchamianymi w trybie jądra,

System Idle - wskaźnik niewykorzystanego czasu procesora, nie da się go wyłączyć, poza tym przypisane mu obciążenie to właśnie ów niewykorzystany czas.

Źródło informacji

PC Format
Dowiedz się więcej na temat: Windows | Problemy z Windows
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy