Przydatne skróty klawiszowe w systemie Windows 7

System Windows 7 nadal cieszy się sporą popularnością w naszym kraju. Pomimo tego, że wiele osób używa Windowsa od lat, skróty klawiszowe pozostają dla większości użytkowników tajemnicą. Postanowiliśmy zatem przedstawić listę skrótów klawiszowych (klawiaturowych) dla systemu Windows 7 - część z nich będzie przydatna dla użytkowników innych wersji systemu Microsoftu.

Windows korzysta z interfejsu graficznego, zatem do obsługi systemu stworzonego przez Microsoft nie potrzeba zapamiętywać konkretnych kombinacji klawiszy. Jednak każdy użytkownik Windowsa zdaje sobie sprawę, że kombinacje CTRL+C, a potem CTRL +V są znacznie wygodniejsze niż klikanie prawym przyciskiem myszki, wybieranie opcji "Kopiuj", a następnie wskazanie miejsca, do którego chcemy skopiować dane, kolejne wciśnięcie prawego przycisku, a potem wybranie opcji "Wklej". A takich kombinacji jak ta związana z kopiowaniem jest przecież znacznie, znacznie więcej. 

Reklama

Od popularnego, ale szalenie ułatwiającego prace z komputerem, ALT+TAB (Przechodzenie między kartami do przodu prawej), na znacznie mniej rozpoznawalnych, ale nadal bardzo przydatnych kombinacji takich jak Przycisk Windows + D (błyskawiczne wyświetlenie pulpitu) kończąc - jest tego naprawdę sporo, a przeciętny użytkownik - ze względu na własne przyzwyczajenia - zwyczajnie nie zna lub nie korzysta z takich formuł. Tymczasem wspomniane kombinacje z Przyciskiem Windows okazują się być bardzo przydatne. Kolejny przykład? Załóżmy, że chcemy błyskawicznie otworzyć okno Komputer (Mój Komputer) - wystarczy kombinacja Przycisk Windows i E. Nie trzeba na nic klikać.

Na następnych stronach można znaleźć spis wszystkich przydatnych dla każdego użytkownika kombinacji klawiszy w systemie Windows 7: od tych bardzo przydatnych (chociaż mało znanych), przez - tylko w teorii - dobrze rozpoznawanych (a w rzeczywistości nadal pozostających tajemnicą dla dużego grona użytkowników), na naprawdę nietypowych kombinacjach kończąc. 

Z jakiej kombinacji klawiszy korzystacie najczęściej? Dajcie znać w komentarzach.

Skróty klawiszowe z przyciskiem Windows - cześć 1

Skrót klawiaturowyDziałanie
Klawisz z logo systemu WindowsOtwarcie lub zamknięcie menu Start.
Klawisz z logo systemu Windows   + PauseWyświetlanie okna dialogowego Właściwości systemu.
Klawisz z logo systemu Windows   + DWyświetlanie pulpitu.
Klawisz z logo systemu Windows   + MMinimalizowanie wszystkich okien.
Klawisz z logo systemu Windows   + Shift + MPrzywracanie zminimalizowanych okien na pulpicie.
Klawisz z logo systemu Windows   + EOtwieranie okna Komputer.
Klawisz z logo systemu Windows   + FWyszukiwanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci).
Klawisz z logo systemu Windows   + LZablokowanie komputera lub przełączenie użytkowników.
Klawisz z logo systemu Windows   + ROtwieranie okna dialogowego Uruchamianie.
Klawisz z logo systemu Windows   + TPrzechodzenie między programami na pasku zadań.
Klawisz z logo systemu Windows   + cyfraUruchomienie programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę. Jeśli program jest już uruchomiony, następuje przełączenie do tego programu.
Shift + klawisz z logo systemu Windows   + cyfraUruchomienie nowego wystąpienia programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.
Ctrl + klawisz z logo systemu Windows   + cyfraPrzełączenie do ostatnio aktywnego okna programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.


Skróty klawiszowe z przyciskiem Windows - cześć 2

Alt + klawisz z logo systemu Windows   + cyfra Otwarcie listy szybkiego dostępu dla programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.
Klawisz z logo systemu Windows   + Tab Przełączanie między programami na pasku zadań przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3D dostępnej w interfejsie Aero.
Ctrl + klawisz z logo systemu Windows   + Tab Używanie klawiszy strzałek do przechodzenia między kolejnymi programami na pasku zadań przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3D dostępnej w interfejsie Aero.
Ctrl + klawisz z logo systemu Windows   + B Przełączanie się do programu, o którym jest wyświetlany komunikat w obszarze powiadomień.
Klawisz z logo systemu Windows   + spacja Wyświetlanie podglądu pulpitu.
Klawisz z logo systemu Windows   + strzałka w górę Zmaksymalizowanie okna.
Klawisz z logo systemu Windows   + strzałka w lewo Maksymalizowanie okna do lewej strony ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows   + strzałka w prawo Maksymalizowanie okna do prawej strony ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows   + strzałka w dół Zminimalizowanie okna.
Klawisz z logo systemu Windows   + Home Minimalizowanie wszystkich okien oprócz aktywnego.
Klawisz z logo systemu Windows   + Shift + strzałka w górę Rozciągnięcie okna do góry i dołu ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows   + Shift + strzałka w lewo lub w prawo Przeniesienie okna z jednego monitora do drugiego.
Klawisz z logo systemu Windows   + P Wybieranie trybu wyświetlania prezentacji.
Klawisz z logo systemu Windows   + G Przechodzenie między gadżetami.
Klawisz z logo systemu Windows   + U Otwarcie Centrum ułatwień dostępu.
Klawisz z logo systemu Windows   + X Otwieranie Centrum mobilności w systemie Windows.


Skróty klawiszowe Eksploratora Windows

KlawiszCzynność
Ctrl + NOtwarcie nowego okna
Ctrl + WZamknięcie bieżącego okna
Ctrl + Shift + NTworzenie nowego folderu
EndWyświetlanie dołu aktywnego okna
HomeWyświetlanie góry aktywnego okna
F11Zmaksymalizowanie lub zminimalizowanie aktywnego okna
Ctrl + kropka (.)Obracania obrazu w prawo
Ctrl + przecinek (,)Obracanie obrazu w lewo
Num Lock + gwiazdka (*) na klawiaturze numerycznejWyświetlanie wszystkich podfolderów wybranego folderu
Num Lock + klawisz plus (+) na klawiaturze numerycznejWyświetlanie zawartości wybranego folderu
Num Lock + klawisz minus (+) na klawiaturze numerycznejZwinięcie wybranego folderu
Strzałka w lewoZwinięcie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) lub wybranie folderu nadrzędnego
Alt + EnterOtwieranie okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu
Alt + PWyświetlanie panelu podglądu
Alt + strzałka w lewoWyświetlanie poprzedniego folderu
BackspaceWyświetlanie poprzedniego folderu
Strzałka w prawoWyświetlanie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest zwinięte) lub wybranie pierwszego podfolderu
Alt + strzałka w prawoWyświetlanie następnego folderu
Alt + strzałka w góręWyświetlenie folderu nadrzędnego
Ctrl + Shift + EWyświetlanie wszystkich folderów powyżej wybranego folderu
Ctrl + kółko przewijania myszyZmiana rozmiaru i wyglądu ikon plików i folderów
Alt + DWybranie paska adresu
 Ctrl + E Wybranie pola wyszukiwania
 Ctrl + F Wybranie pola wyszukiwania


Ogólne skróty klawiszowe w Windows - część 1

Naciśnij te klawisze Czynność
F1Wyświetlanie Pomocy
Ctrl+C (lub Ctrl+Insert)Skopiowanie zaznaczonego elementu
Ctrl + XWycięcie zaznaczonego elementu
Ctrl + V (lub Shift + Insert)Wklejenie zaznaczonego elementu
Ctrl + ZCofnięcie akcji
Ctrl + YPonowne wykonanie akcji
Delete (lub Ctrl + D)Usunięcie zaznaczonego elementu i przeniesienie go do Kosza
Shift + DeleteUsuwanie zaznaczonego elementu bez przenoszenia go najpierw do Kosza
F2Zmiana nazwy zaznaczonego elementu
Ctrl + strzałka w prawoPrzeniesienie kursora na początek następnego wyrazu
Ctrl + strzałka w lewoPrzeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu
Ctrl + strzałka w dółPrzeniesienie kursora na początek następnego akapitu
Ctrl + strzałka w góręPrzeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu
Ctrl + Shift z klawiszem strzałkiZaznaczanie bloku tekstu
Shift z dowolnym klawiszem strzałkiZaznaczanie więcej niż jednego elementu w oknie lub na pulpicie albo zaznaczanie tekstu wewnątrz dokumentu
Ctrl z dowolnym klawiszem strzałki + spacjaZaznaczanie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie
Ctrl + AZaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie
F3Wyszukiwanie pliku lub folderu
Alt + EnterWyświetlanie właściwości wybranego elementu
Alt + F4Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywnym programem
Alt + spacjaOtwarcie menu skrótów aktywnego okna
Ctrl + F4Zamknięcie aktywnego dokumentu (w programach, które umożliwiają otwarcie wielu dokumentów równocześnie)
Alt + TabPrzełączenie między otwartymi elementami
Ctrl + Alt + TabUżywanie klawiszy strzałek do przełączania się między otwartymi elementami
Ctrl + kółko przewijania myszyZmiana rozmiaru ikon na pulpicie
Klawisz z logo systemu Windows    + TabPrzełączanie między programami na pasku zadań przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3D dostępnej w interfejsie Aero
Ctrl + klawisz z logo systemu Windows   + TabUżywanie klawiszy strzałek do przechodzenia między kolejnymi programami na pasku zadań przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3D dostępnej w interfejsie Aero


Ogólne skróty klawiszowe w Windows - część 2

Alt + EscPrzechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte
F6Przechodzenie między elementami ekranu w oknie lub na pulpicie
F4Wyświetlanie listy paska adresu w Eksploratorze Windows
Shift + F10Wyświetlanie menu skrótów wybranego elementu
Ctrl + EscOtwieranie menu Start
Alt + podkreślona literaWyświetlenie odpowiedniego menu
Alt + podkreślona literaWykonywanie polecenia menu (lub innego polecenia wskazywanego przez podkreślenie)
F10Aktywacja paska menu w aktywnym programie
Strzałka w prawoOtwieranie następnego menu z prawej strony lub otwieranie podmenu
Strzałka w lewoOtwieranie następnego menu z lewej strony lub zamykanie podmenu
F5 (lub Ctrl + R)Odświeżanie aktywnego okna
Alt + strzałka w góręWyświetlanie folderu o jeden poziom wyżej w Eksploratorze Windows
EscAnulowanie bieżącego zadania
Ctrl + Shift + EscOtwieranie Menedżera zadań
Shift po włożeniu dysku CDUniemożliwienie automatycznego odtwarzania dysku CD
Lewy Alt + ShiftPrzełączanie języka wprowadzania danych, jeżeli włączono obsługę wielu języków
Ctrl + ShiftPrzełączanie układu klawiatury w przypadku włączenia kilku układów klawiatury
Prawy lub lewy Ctrl + ShiftZmiana kierunku czytania tekstu w językach czytania od prawej do lewej


Skróty klawiszowe dotyczące okien dialogowych

Ctrl + TabPrzechodzenie między kartami do przodu prawej
Ctrl+Shift+TabPrzechodzenie między kartami do tyłu
TabPrzechodzenie między opcjami do przodu
Shift + TabPrzechodzenie między opcjami do tyłu
Alt + podkreślona literaWykonanie polecenia (lub wybranie opcji) powiązanego z tą literą
EnterZastępuje kliknięcie myszy w wielu wybranych poleceniach
SpacjaZaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru
Klawisze strzałekWybranie przycisku, jeśli aktywną opcją jest grupa przycisków opcji
F1Wyświetlanie Pomocy
F4Wyświetlanie elementów na aktywnej liście
BackspaceOtwarcie folderu o jeden poziom wyżej, jeżeli wybrano folder w oknie dialogowym Zapisz jako lub Otwórz


Skróty klawiszowe - pulpit zdalny otwarty na pulpicie

KlawiszCzynność
Alt + Page UpPrzechodzenie między aplikacjami od lewej do prawej
Alt + Page DownPrzechodzenie między aplikacjami od prawej do lewej
Alt + InsertPrzełączanie między programami w kolejności, w jakiej zostały uruchomione.
Alt + HomeWyświetlanie menu Start.
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Windows | skróty klawiszowe | Windows 10
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy