IBM tworzy pionierską technologię blockchain

Krajowa Izba Rozliczeniowa i IBM poinformowały dzisiaj, że KIR, przeprowadził z sukcesem wraz z bankami testy prototypu platformy dla trwałego nośnika w oparciu o ogólnie dostępne rozwiązanie technologiczne blockchain.

- Technologia blockchain pozwala na prowadzenie relacji biznesowych opartych na znacznie większym zaufaniu. Współpracując z takimi instytucjami jak KIR i z całym otoczeniem bankowym, IBM pomaga przedsiębiorstwom cyfryzować dokonywane transakcje oraz ulepszać standardy zgodności - powiedziała Karolina Marzantowicz, IBM Distinguished Engineer. - Podczas pracy z KIR zauważyliśmy, że tradycyjne technologie nie są w stanie zaoferować tak dalece idącej transparentności, a jednocześnie odpowiedniego poziomu prywatności przesyłanych danych - dodaje K. Marzantowicz.

Reklama

Wdrożenie prototypu rozwiązania zajęło sześć tygodni. Platforma blockchain, zbudowana przez KIR przy wsparciu IBM, jest pierwszą usługą opartą o ogólnie dostępną technologię blockchain. To oprogramowanie typu open source stworzone w celu rozwijania międzybranżowej technologii blockchain. 

KIR zaprezentował i przeprowadził z sukcesem wraz z bankami  testy prototypu platformy dla trwałego nośnika w oparciu o ogólnie dostępne rozwiązanie technologiczne blockchain. Pionierski projekt wykorzystujący tę technologię ma zapewnić integralność
i niezaprzeczalność dokumentów i komunikacji prowadzonej z klientami. Prototypowy trwały nośnik danych został zaprojektowany w celu ułatwienia bankom dostosowania swoich wewnętrznych systemów do wymagań unijnej dyrektywy 2007/64/WE[1] w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego w zakresie komunikacji z klientem, poprzez cyfryzację procesów publikacji, zatwierdzania oraz wyszukiwania dokumentów.

KIR  zbudował prototypową platformę dla całego sektora bankowego w Polsce, której zadaniem jest dostarczenie usługi online, mającej na celu weryfikację istnienia oraz oryginalności dokumentów, zarówno publicznych jak i prywatnych, opublikowanych przez banki dla użytkowników. Stanowi to odpowiedź na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), dotyczący definicji "trwałego nośnika".

W styczniu 2017 r. TSUE uznał, że dokumenty dla klienta udostępniane elektronicznie spełniają wymogi "trwałego nośnika", jeżeli po pierwsze - strona internetowa albo system bankowości elektronicznej pozwalają przechowywać informacje adresowane osobiście do klienta w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości, a po drugie - pozwalają na odtworzenie danej informacji w niezmienionej postaci przez odpowiedni okres, właściwy dla tej informacji. 

Prototypowe rozwiązanie trwałego nośnika opartego o technologię blockchain, zbudowane w KIR przy współpracy z IBM, pozwala na unikalne znakowanie oraz przechowywanie dokumentów w repozytorium utrzymywanym przez bank i/lub KIR, jako zaufana trzecia strona, a wszelkie dokonywane na dokumentach operacje znakowania są zapisywane w rozproszonym rejestrze blockchain w ramach dedykowanych instancji banków uczestniczących w blockchain. Klient z kolei może weryfikować status oraz integralność dokumentu online - system wykona to automatycznie odczytując cyfrowy "odcisk palca" dokumentu i porównując go z listą dokumentów zarejestrowanych
w rejestrze blockchain.

Jednym z największych wyzwań oraz istotnym czynnikiem warunkującym sukces tego projektu była wydajność platformy opartej o rozwiązanie blockchain - musiała ona zapewnić skalowalną przepustowość oraz szybką obsługę ogromnej ilości dokumentów publikowanych przez banki  w bardzo krótkim czasie. Ostatnio przeprowadzone testy potwierdziły, że platforma oparta o wybraną technologię blockchain, złożona z ośmiu niezależnych węzłów blockchain, jest w stanie w ciągu sekundy przetworzyć publikację 370 dokumentów (prawie 32 miliony dziennie), weryfikować 549 dokumentów (ponad 47 milionów dziennie) oraz pobrać 2439 dokumentów (około 211 milionów dziennie).

Rozproszona architektura infrastruktury sprzętowej i systemowej rozwiązania dla trwałego nośnika oparta o blockchain w wybranej przez KIR technologii, pozwala na zmniejszenie ryzyka cyberataków wymierzonych w komunikację między bankiem a klientem. Treść dokumentów jest podpisywana kryptograficznie, a tożsamość podmiotu publikującego może zostać zapisana w stałym rejestrze.

- Podstawowym zadaniem KIR jest dostarczanie bankom prowadzącym działalność na terenie Polski nowoczesnych technologii, spełniających oczekiwania ich klientów. - powiedział Robert Trętowski, wiceprezes Zarządu KIR. - Jeżeli wdrożenie prototypu trwałego nośnika opartego o rozproszony rejestr przyniesie oczekiwane rezultaty, planujemy rozwinąć ten system do w pełni funkcjonalnego rozwiązania, ułatwiającego spełnienie wymogów zgodności prawnej w obszarze komunikacji
z klientem. Wyniki testów wydajnościowych pokazują, że technologia ta jest wystarczająco stabilna, aby sprostać wszelkim wymaganiom biznesowym - dodaje R. Trętowski.


INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: IBM | blockchain
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy