e-David - robot-malarz

Inżynierowie z Uniwersytetu w Konstanz przekształcili robota spawalniczego w robota-artystę. Jest on w stanie odtworzyć wiele dzieł sztuki. W trakcie pracy E-David – bo tak nazwa się maszyna – wykonuje zdjęcie tworzonej przez siebie reprodukcji i porównuje je z oryginałem. Na tej podstawie wprowadza stosowne poprawki. Twórcy muszą jednak dopracować oprogramowanie odpowiadające za tworzenie w szerokiej palecie kolorów.
Najlepsze tematy