Lot nad powierzchnią Marsa

Powyższy materiał wideo to wspaniała wizualizacja powierzchni Marsa przygotowana w oparciu o zdjęcia wykonane przez sondę Mars Express Orbiter.
Najlepsze tematy