Animated Flyover of Pluto’s Icy Mountain and Plains

Animacja prezentująca symulowany przelot nad lodowymi równinami i górami Plutona