Barbara Kurdej-Szatan w Maluchu - odcinek #66 - [Duży w Maluchu]