Odbudowa Pałacu Saskiego. Trwają prace archeologiczne

Plac Piłsudskiego w Warszawie. Od ubiegłego roku trwają tu prace przy odbudowie Pałacu Saskiego. W dawnych piwnicach archeolodzy natrafili m.in. na niezidentyfikowany wcześniej tunel. Zdaniem ekspertów, powstał na potrzeby wywiadu wojskowego. Przed wojną w Pałacu Saskim pracowano nad złamaniem niemieckiej Enigmy.
Archeolodzy odkopali także pozostałości sąsiedniego Pałacu Brühla. Przed wojną mieściła się tu siedziba MSZ. Ruiny nie były do tej pory badane.