DVB-T2/HEVC w Polsce jeszcze przed połową 2022 roku?

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało aktualizację Krajowego Planu Działań zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w Polsce, która wprowadza m.in. zmiany podyktowane wnioskiem o odsunięcie terminu udostępnienia pasma 700 MHz na potrzeby naziemnych systemów zdolnych do zapewniania usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej oraz informację o planowanej zmianie standardu nadawania.

Aktualizacja Krajowego Planu Działań zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz oraz jego sprawna implementacja ma umożliwić realizację obowiązków nałożonych na państwa członkowskie UE przez decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie udostępnienia pasma 700 MHz, zapewniając obywatelom dostęp do nowoczesnych usług w oparciu o szybkie mobilne sieci szerokopasmowe, jak i nowych usług i jakości naziemnej telewizji cyfrowej, dzięki planowanej zmianie standardu nadawania oraz zwiększeniu liczby multipleksów.

Pasmo 700 MHz to częstotliwości z zakresu 694-790 MHz. Zgodnie z założeniami, pasmo to ma zostać zwolnione na rzecz sieci mobilnych 5G, a nadawane tam obecnie programy telewizyjne przeniesione do niższego zakresu 470-694 MHz.

Reklama

Państwa członkowskie UE mają czas do 30 czerwca 2020 roku na zwolnienie pasma 700 MHz na rzecz usług mobilnych. W uzasadnionych przypadkach data ta może zostać przesunięta do 30 czerwca 2022 roku. Jednym z dopuszczalnych powodów przesunięcia tej daty są "nierozwiązane problemy dotyczące koordynacji transgranicznej skutkujące szkodliwymi zakłóceniami". Z kolei na terenach, na których koordynacja z krajami trzecimi nie zostanie w tym terminie rozstrzygnięta, państwa członkowskie nie są zobowiązane do umożliwienia w paśmie 700 MHz świadczenia bezprzewodowych usług łączności elektronicznej nawet po roku 2022. Warunkiem jest jednak podjęcie odpowiednich działań koordynacyjnych i stałe informowanie Komisji Europejskiej o postępach prac, a w razie konieczności wystąpienie o pomoc Unii.

Do dnia aktualizacji niniejszego dokumentu prezes UKE podpisał stosowne dwu- i wielostronne porozumienia z następującymi państwami: Słowacją, Czechami, Węgrami, Niemcami, Szwecją, Litwą, Łotwą, Danią oraz dwustronne umowy z Ukrainą oraz Republiką Białorusi. Zawarte porozumienia dotyczą nowej aranżacji częstotliwości dla sieci nadajników telewizyjnych, koniecznej do przeniesienia obecnie działających transmisji z zakresu 470-790 MHz do zakresu 470-694 MHz. Jedynym nadal brakującym porozumieniem jest umowa z Federacją Rosyjską. Z kolei w przypadku umów zawartych z Republiką Białorusi i Ukrainą znana jest docelowa konfiguracja sieci, umożliwiająca uruchomienie w Polsce w sposób niezakłócony usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej, natomiast nie są znane jeszcze daty zwolnienia pasma 700 MHz przez telewizję w tych państwach.

28 grudnia 2018 roku Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej z informacją o konieczności odsunięcia terminu udostępnienia pasma 700 MHz do 30 czerwca 2022 roku, informując jednocześnie, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na pozostałe państwa członkowskie.

W związku z planowaną migracją, do ustawy Prawo telekomunikacyjne wprowadzono przepisy, umożliwiające uzyskanie częściowego zwolnienia przez nadawców naziemnej telewizji cyfrowej, zobligowanych do opuszczenia obecnie zajmowanego zakresu, tj. 694-790 MHz, z rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością w służbie radiodyfuzyjnej na cele rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w danym multipleksie.

Na trzeci kwartał 2019 roku planowana jest nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne w zakresie przepisów z zakresu gospodarowania częstotliwościami i urządzeń radiowych tj. wprowadzenia zapisów dotyczących możliwości zmiany lub cofnięcia rezerwacji częstotliwości w zakresie 470-790 MHz.

Jak czytamy w dokumencie, planuje się, że zmiana standardu nadawania z DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC nastąpi do 30 czerwca 2022 roku.

Anita Kaźmierska


Źródło informacji

SatKurier
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy