UKE

Środa, 17 stycznia 2024 (15:00) Aktualizacja Piątek, 29 marca 2024 (14:28)
Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) w Polsce jest organem regulacyjnym odpowiedzialnym za nadzorowanie rynku komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji i usług pocztowych. Jego głównym celem jest zapewnienie efektywnej konkurencji i ochrona konsumentów na rynku komunikacji elektronicznej.
UKE - najważniejsze informacje
UKE odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polskiego rynku telekomunikacyjnego. /123RF/PICSEL

UKE - najważniejsze informacje

  • Rok założenia:

    2004

  • Kraj założenia:

    Polska

Historia UKE sięga początku XXI wieku, kiedy to dynamiczny rozwój technologii i rynku telekomunikacyjnego wymagał wprowadzenia specjalistycznej instytucji nadzorującej. 

UKE został utworzony na mocy ustawy z 2004 roku, początkowo jako Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP), a później zmienił nazwę na obecną. Od tego czasu UKE odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polskiego rynku telekomunikacyjnego, wprowadzając regulacje, które mają na celu poprawę jakości usług i ochronę konsumentów.
 
Urząd zajmuje się licznymi aspektami rynku komunikacji elektronicznej, w tym przyznawaniem koncesji na działalność w branży telekomunikacyjnej, zarządzaniem zasobami częstotliwości radiowych i numeracją, a także nadzorowaniem cen i jakości usług telekomunikacyjnych i pocztowych. UKE jest również odpowiedzialny za monitorowanie rynku w celu zapobiegania praktykom monopolistycznym oraz ochronę praw konsumentów, w tym praw do przejrzystych i uczciwych umów oraz dostępu do szybkiego internetu.
 
Urząd podlega Ministerstwu Cyfryzacji, co zapewnia jego zgodność z ogólnonarodowymi celami w zakresie technologii informacyjnych i komunikacji. W ramach swojej działalności UKE współpracuje z innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, w tym z Europejską Agencją ds. Sieci i Informacji (ENISA) oraz Europejskim Urzędem ds. Łączności Elektronicznej (BEREC).
 
UKE słynie z kilku istotnych inicjatyw i decyzji, które miały znaczący wpływ na polski rynek telekomunikacyjny. Do najważniejszych należą wprowadzenie konkurencji na rynku usług internetowych i telefonicznych, co przyczyniło się do obniżenia cen i poprawy jakości usług, oraz działania na rzecz eliminacji tzw. "białych plam" w dostępie do szybkiego internetu, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju cyfrowego społeczeństwa w Polsce. 

UKE odegrał kluczową rolę w przygotowaniu i przeprowadzeniu aukcji częstotliwości dla sieci 5G w Polsce. Te aukcje były ważne dla rozwoju najnowszych technologii telekomunikacyjnych i miały duży wpływ na kształtowanie przyszłości komunikacji mobilnej w kraju. Częstotliwości zostały przyznane największym operatorom: Plus, Play, Orange i T-Mobile.
 
Urząd odpowiada też za efektywne zarządzanie zasobami częstotliwości radiowych w Polsce, co jest kluczowe dla zapewnienia jakości usług telekomunikacyjnych oraz uniknięcia zakłóceń.

Temat UKE znajdziesz również w serwisie:

UKE - Wiadomości