Producenci TV: Rynek nie jest gotowy na HbbTV w wersji 2.0.2

Związek Cyfrowa Polska, do którego należą m.in. LG, Panasonic, Samsung i Sony, przekazał swoje stanowisko dotyczące wymagań dla HbbTV do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych. Zaapelował w nim, by wprowadzić okres przejściowy dla wymagań HbbTV do 1 stycznia 2021 roku. Co istotne rozporządzenie ma wejść w życie już z dniem 1 grudnia 2019 roku. Zgodnie z nim, odbiorniki cyfrowe mają obsługiwać już takie standardy, jak DVB-T2 i HEVC.

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) to tak zwana telewizja hybrydowa, fuzja tradycynej telewizji (sygnał z anteny) z  treściami dostarczanymi przez Internet.

Przypomnijmy, że projekt rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 roku w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych zawiera punkt dotyczący telewizji hybrydowej HbbTV. Jest tam zaznaczone, że jeśli odbiornik umożliwia wykorzystywanie HbbTV (wsparcie tego standardu nie jest koniecznością), to powinien on obsługiwać wersję 2.0.2 lub nowszą. 

Reklama

Dla producenta odbiorników (w tym telewizorów) oznaczałoby to, że jeśli w momencie wejścia przepisów w życie jego produkty z HbbTV nie wspierałyby wersji 2.0.2 lub nowszej, nie spełniałyby one rynkowych wymagań. Wówczas najprostszym rozwiązaniem byłoby dla niego całkowite wyłączenie wsparcia HbbTV, gdyż nie jest to jednym z wymagań zapisanych w rozporządzeniu. Warto jeszcze dodać, że w poprzedniej wersji rozporządzenia mowa była o HbbTV 2.0.1, a w najnowszym tekście zmieniono ten zapisek na HbbTV 2.0.2.

Fragment projektu rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 roku: "14. Telewizja hybrydowa (HbbTV, o ile występuje w odbiorniku) Jeśli odbiornik umożliwia wykorzystywanie telewizji hybrydowej HbbTV, to obsługuje wersję 2.0.2 zgodnie z normą ETSI TS 102 796 [18] w wersji V1.5.1 (2018-09) lub nowszą. HbbTV jest aktywna domyślnie w momencie zakupu odbiornika cyfrowego, jeżeli został on w tę usługę wyposażony. Wymagane jest, aby użytkownik mógł łatwo włączać i wyłączać funkcję HbbTV. Odbiornik HbbTV poprawnie odbiera i wykonuje aplikacje programowe (API) zgodne z HbbTV według ETSI TS 102 796 [18] w wersji V1.5.1 (2018-09) lub nowszej".

W piśmie do Ministerstwa Cyfryzacji związek Cyfrowa Polska podkreślił, że wersja 2.0.2 HbbTV, której stosowanie przez producentów nakazują nowe regulacje, jest dziś jedynie teoretycznym standardem, który nie jest jeszcze stosowany w praktyce - producenci LG, Panasonic, Samsung i Sony nie rozpoczęli bowiem testów i nie sprawdzili jeszcze interoperacyjności z usługami, które konsumenci otrzymują za pośrednictwem odbiorników telewizyjnych. Należy jednak dodać, że wybrane modele telewizorów Philips wspierają już HbbTV w wersji 2.0.2.

- Należy uwzględnić również fakt, że ok. 80 proc. telewizorów obecnie sprzedawanych w Polsce wyposażonych w HbbTV posiada oprogramowanie w wersji 1.5. Nie jest zatem fizycznie możliwe, aby od 1 grudnia 2019 roku telewizory były zaktualizowane do wersji 2.0.2 - argumentuje Cyfrowa Polska, nie podając jednak, skąd ma takie dane.

Zdaniem związku, taka aktualizacja wymaga wielu testów i oddzielnej pracy programistycznej dla każdej z grup modeli, których każdy producent posiada od kilku do kilkunastu. Co ważne nie jest nawet możliwe rozpoczęcie takich prac, ponieważ brak jest materiału testowego po stronie nadawczej, czytamy w komunikacie Cyfrowej Polski.

Związek tłumaczy, że przeprowadzone wśród członków organizacji wewnętrzne konsultacje wykazały, że żaden z największych producentów telewizorów - Samsung, LG, Sony, Panasonic - w żadnym z krajów europejskich nie oferuje telewizorów z HbbTV w wersji 2.0.2. Nie zostały też jeszcze rozpoczęte u nich prace nad wdrożeniem takiej wersji. Dlatego też pozostawienie wymogu posiadania najnowszej wersji oprogramowania jest zbyt restrykcyjne i nierynkowe. Kłóci się to ze stanowiskiem, że to rynek w drodze konkurencyjności zdecyduje o szybkości rozwoju tego standardu, uważa Cyfrowa Polska.

- Paradoksalnie wprowadzenie tak wysokich i nierealnych w tak krótkim czasie wymagań może spowodować odejście producentów od stosowania HbbTV i tym samym brak możliwości decydowania przez konsumentów o szybkości rozwoju tego standardu. Prawnie wiążący mandat do obsługi HbbTV w najnowszej wersji we wszystkich telewizorach spowodowałby też znaczne koszty dla telewizorów znajdujących się zwłaszcza na dolnej półce cenowej, co w konsekwencji uderzyłoby w samych konsumentów - czytamy w stanowisku związku Cyfrowa Polska.

Związek jednocześnie podkreśla, że rozumie konieczność zapisania wymagań co do wersji HbbTV, aby dać sygnał rynkowi o możliwości rozwoju tego standardu i usług z nim związanych. Dlatego związek zaapelował do Ministerstwa Cyfryzacji o wydłużenie okresu przejściowego do rozporządzenia dotyczącego HbbTV do 1 stycznia 2021 roku.

Anita Kaźmierska

Źródło informacji

SatKurier
Dowiedz się więcej na temat: telewizja hybrydowa | HbbTV
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy