Skazani za card sharing niemieckiego Sky

W trzech oddzielnych sprawach karnych z udziałem członka Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA) - niemieckiej platformy satelitarnej Sky Deutschland, lokalne sądy w Niemczech nałożyły kary grzywny i kary więzienia w zawieszeniu na operatorów trzech serwerów card sharingu - odpowiednio w Recklinghausen, Monachium i Pforzheim.

Sprawa w sądzie w Bochum zakończyła się nałożeniem kary więzienia w zawieszeniu na 1 rok i 6 miesięcy oraz kary grzywny w wysokości 2.000 euro na głównego sprawcę card sharingu w Recklinghausen. Sąd w Bochum oświadczył, że z card sharingu korzystało 423 użytkowników, którzy wyrządzili szkodę na kwotę 430.000 euro, generując jednocześnie przychody w wysokości 143.000 euro dla operatora serwera, a także stratę dla organu podatkowego w wysokości 34.000 euro.

Sąd w Monachium skazał lokalnego operatora serwera card sharingu, nakładając karę w wysokości 1 roku i 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu oraz karę grzywny 1.700 euro. Sąd w Manachium postanowił, że card sharing był oszustwem komputerowym na skalę przemysłową; oszustwo zostało popełnione wspólnie z użytkownikami. Sprawy sądowe przeciwko użytkownikom będą toczyć się w miejscach zamieszkania poszczególnych użytkowników: pierwsza z nich została już przeprowadzona, a użytkownik został już skazany.

Sprawa w sądzie Pforzheim zakończyła się wyrokiem jednego roku więzienia w zawieszeniu.

Reklama

Źródło informacji

SatKurier
Dowiedz się więcej na temat: card sharing | piractwo telewizyjne | Telewizja naziemna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama