Czy Era naruszyła prawo?

UKE sprawdza, czy Polska Telefonia Cyfrowa naruszyła prawo podczas zmiany regulaminu swoich usług. Czyżby PTC groziła kara?

Prezes UKE od 30 marca 2007 r. prowadzi postępowanie kontrolne wobec Polskiej Telefonii Cyfrowej (operator sieci Era) w związku z dokonaną przez operatora zmianą regulaminu. Z dotychczasowych informacji wynika, że w trakcie zmiany, PTC dopuściła się naruszenia przepisu art. 59 Prawa telekomunikacyjnego, które mówi o zobowiązaniu do poinformowania abonentów o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, a także o tym, że w razie skorzystania z tego prawa, PTC nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

Jeśli naruszenia zostaną potwierdzone, wobec PTC zostaną wystosowane zalecenia pokontrolne zobowiązujące go do usunięcia nieprawidłowości, np. poprzez ponowne przedłożenie regulaminu abonentom wraz z prawidłową informacją o uprawnieniach abonentów, tak by użytkownicy otrzymali właściwą informację o przysługujących im prawach.

Reklama

Jeżeli naruszenie nie zostanie usunięte we wskazanym terminie, prezes UKE może nałożyć na spółkę, oraz na kierującą nią osobę, karę pieniężną.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: kara | UKE | T-Mobile
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama