Jak zastrzec numer w książce telefonicznej

Jak umieścić numer telefonu w ogólnokrajowej książce telefonicznej i ogólnokrajowym biurze numerów? Jak go zastrzec? Informacje na ten temat podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Stworzenie ogólnokrajowej książki telefonicznej i ogólnokrajowego biura numerów jest obowiązkiem nałożonym na Telekomunikację Polską przez Prezesa UKE. Zarówno w ogólnokrajowym spisie abonentów, jak i ogólnokrajowym biurze numerów będzie można znaleźć numery telefonów abonentów mieszkaniowych i instytucjonalnych.

Abonent mieszkaniowy

Jak informuje UKE, jeśli abonent mieszkaniowy chce znaleźć się w ogólnokrajowej książce telefonicznej i ogólnokrajowym biurze numerów, musi wyrazić na to zgodę. Zgoda ta nie może być domniemana lub wynikać z oświadczenia woli o innej treści.

Reklama

Abonent mieszkaniowy udzielając zgody może wskazać również inne dane, które zostaną podane w książce telefonicznej (np. nazwa miejscowości, ulicy, adres itd). W ramach biura numerów udostępniany jest wyłącznie numer lub numery telefoniczne abonenta.

Abonent może zgodzić się na udostępnianie jego danych wyłącznie w książkach telefonicznych albo wyłącznie w biurze numerów (albo w obu tych usługach).

Zgoda na udostępnienie danych może być w każdym czasie odwołana przez abonenta w sposób prosty i wolny od opłat. Wszystkie zgody od swoich abonentów zbiera przedsiębiorca telekomunikacyjny, który ponadto każdorazowo informuje abonenta o przekazaniu jego danych innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w celu publikacji książki telefonicznej lub świadczenia usługi biura numerów.

Abonent instytucjonalny

Zgodnie z przepisami Prawa Telekomunikacyjnego udostępnianie w spisie abonentów lub w biurze numerów danych identyfikujących abonentów instytucjonalnych nie może naruszać słusznych interesów tych podmiotów.

Przepis ten dotyczy osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych, którym odrębne przepisy przyznają osobowość prawną oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Zasadą jest, że dane te nie podlegają tym samym ograniczeniom i ochronie przewidzianej w stosunku do danych dotyczących osób fizycznych, gdyż dane osób w szczególności prowadzących działalność gospodarczą nie są chronione w tym samym zakresie, co dane osób fizycznych, chociażby ze względu na ogólną zasadę jawności działalności gospodarczej.

Fakt naruszenia słusznych interesów abonenta instytucjonalnego stwierdza sam abonent i w przypadku, gdy jego zdaniem takie naruszenie występuje, kieruje do swojego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wniosek o zastrzeżeniu swoich danych (numeru lub numerów telefonów). Abonent instytucjonalny może zastrzec swoje dane wyłącznie na potrzeby książki telefonicznej albo wyłącznie na potrzeby biura numerów, albo obu usług.

W przypadku, gdy dany podmiot z takim wnioskiem nie wystąpi, przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien przekazać jego dane. Zdaniem prezesa UKE abonent instytucjonalny nie musi uzasadniać wniosku o zastrzeżenie danych, a przedsiębiorca badać słuszności takiego uzasadnienia.

Źródło: Dziennik Internautów
Dowiedz się więcej na temat: UKE | przedsiębiorca | książki
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy