Kolejna milionowa kara dla TP?

W związku z nieprawidłowościami przy świadczenia usługi Bitstream Access przez Telekomunikację Polską, Prezes UKE po raz kolejny ukarze telekomunikacyjnego monopolistę.

W okresie od 29 listopada 2006 r. do 5 grudnia 2006 r. w Telekomunikacji Polskiej S.A. przeprowadzono kontrolę, przedmiotem której było zbadanie wypełniania obowiązków wynikających z decyzji Prezesa UKE wprowadzającej z urzędu, do stosowania przez TP, ofertę ramową określającą warunki dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych.

W szczególności sprawdzano czy projekty umów o dostępie, przedstawiane przez TP potencjalnym operatorom korzystającym, nie zawierają ograniczeń transferu danych podobnych do nakładanych przez TP na użytkowników indywidualnych usług realizowanych w technologii ADSL.

Reklama

W wyniku kontroli stwierdzono, że TP w umowach dotyczących świadczenia usługi BSA (w już podpisanych, ale także w negocjowanych) zawarła zapisy wzorowane na decyzji Prezesa UKE i wprowadziła limity na ilość transferowanych danych, zgodne z limitami stosowanymi we własnej sieci dla usług ADSL.

Stwierdzono również, że mimo decyzji Prezesa UKE, która m. in. "modyfikowała definicję opcji usługi poprzez dookreślenie, że nie przewiduje ona ograniczeń w transferze danych podobnych do stosowanych przez TP na rynku detalicznym", TP podjęła działania w celu dostosowania własnej umowy do zapisów z decyzji, ale do dnia zakończenia kontroli nie znalazły one odzwierciedlenia w zawartych lub negocjowanych umowach. Podczas negocjacji aneksów do zawartych wcześniej umów TP zajmuje stanowisko, zgodnie z którym zapisy o ograniczeniu transferu danych powinny być utrzymane.

Do dnia zakończenia kontroli TP nie mogła wskazać terminu, w jakim będzie gotowa do przedstawienia potencjalnym operatorom korzystającym nowego wzoru umowy określającej warunki dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (BSA) zgodnej z decyzją Prezesa UKE.

W związku z powyższym, Prezes UKE zawiadomił 27 grudnia br. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Telekomunikację Polską S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej, w związku z niewykonywaniem decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

PG

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: UKE | świadczenia | kara
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy