Netia i GTS Energis mają miesiąc na poprawę

Netia i GTS Energis dostały miesiąc od Urzędu Komunikacji Elektronicznej na usunięcie nieprawidłowości w świadczeniu usługi Bitstream Access (dostęp do internetu na łączach TP).

Na prośbę abonentów, Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził kontrolę przestrzegania przez Netię oraz GTS Energis ustawy Prawo telekomunikacyjne. Kontrola obejmowała zakres świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do internetu i odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych usług (także trybu reklamacyjnego).

Stwierdzono, iż kontrolowani przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie w pełni wypełniają odnoszące się do nich obowiązki. UKE pisze, że w stosowanych wzorach umów o świadczenie usługi dostępu do internetu stwierdzono brak postanowień dotyczących jakości usługi, w tym brak informacji o czasie oczekiwania na przyłączenie do sieci lub terminie rozpoczęcia świadczenia usługi.

Reklama

Operatorzy nie udzielali również informacji z zakresu obsługi serwisowej BSA, a także trybu postępowania reklamacyjnego. Zabrakło informacji o możliwości rozwiązania sporu w drodze mediacji lub poddania go pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Dodatkowo, sam tryb postępowania reklamacyjnego zawarty w regulaminach świadczenia usług dostępu do internetu został nieprawidłowo lub nie w pełni określony. Prezes UKE wydał więc zalecenia pokontrolne, w których wezwał GTS Energis i Netię do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni.

Według Urzędu, przeprowadzona kontrola już wywarła wpływ na poprawienie obsługi procesów sprzedażowych i posprzedażowych (związanych z zawieraniem umów, realizacją usługi, postępowaniem reklamacyjnym). Operatorzy poprawili procedury współpracy z TP w zakresie realizacji zamówień, zgłaszania awarii oraz innych zastrzeżeń technicznych, tak aby usprawnić komunikację i interpretację zgłoszeń.

Z informacji przekazywanych przez operatorów wynika, że wprowadzone zmiany usprawniły procesy realizacji nowych zamówień, a także rozpatrywania reklamacji. Stwierdzono również znaczny spadek ilości skarg napływających do UKE.

Najlepsze źródło darmowych programów w sieci - megapliki.interia.pl

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: nieprawidłowości | UKE | świadczenia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama