Rozmowy przez komórki będą tańsze

Prezes UKE ustalił nowe stawki rozliczeń za zakańczanie połączeń w sieciach operatorów telefonii komórkowej. Dla klienta oznacza to tańsze rozmowy.

UKE nałożyło obowiązek dostosowania stawki z tytułu zakańczania połączeń głosowych w publicznych ruchomych sieciach telefonicznych (stawki MTR - Mobile Termination Rates) od dnia 1 maja 2007 roku do poziomu 40,00 groszy/min. (płaska stawka niezależnie od pory i rodzaju dnia). Zgodnie z zatwierdzonym w decyzji harmonogramem, docelowo stawka MTR ma zostać obniżona do poziomu 21,62 groszy/min. od dnia 1 maja 2010 roku.

Operatorzy zostali także zobowiązani do corocznego przedstawiania prezesowi UKE uzasadnienia wysokości stosowanej stawki MTR w oparciu o ponoszone koszty, na podstawie danych za ostatni zakończony rok obrotowy, nie później niż w terminie stu dni kalendarzowych od zakończenia roku.

Reklama

Najlepsze źródło darmowych programów w sieci - megapliki.interia.pl

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: UKE | komórki | tańsze rozmowy | stawki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama