TP dla alternatywnych operatorów

Telekomunikacja Polska przekazała do UKE Kartę Równoważności. Zawarty w niej program, który jest już realizowany przez TP, ma na celu zwiększenie przejrzystości w relacjach z operatorami alternatywnymi i wyeliminowanie wszelkich potencjalnych przesłanek dyskryminacji.

Wypracowane przez TP rozwiązanie jest dobrowolną inicjatywą, stworzoną w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby stawiane przez rynek wobec operatora o znaczącej pozycji. Założenia Karty zostały przedstawione regulatorowi podczas serii spotkań. W ostatecznej wersji dokumentu przekazanego UKE uwzględnione zostały zagadnienia i pytania zgłoszone przez przedstawicieli Urzędu.

- Wprowadzenie kompleksowego rozwiązania w postaci Karty Równoważności ma na celu zapewnienie stabilizacji rynku telekomunikacyjnego w Polsce. To podstawa harmonijnej współpracy między operatorami i rozwoju usług. Przełoży się to na wzrost zaufania do inwestycji infrastrukturalnych, m.in. na budowanie sieci nowej generacji - powiedział prezes TP Maciej Witucki.

Reklama

Karta Równoważności stanowi punkt wyjścia do poprawy współpracy międzyoperatorskiej. Zakłada ona:

- Wdrożenie Reguł Postępowania gwarantujących takie same traktowanie innych operatorów jak części detalicznej TP,

- Przejrzystość działań TP w obszarze obsługi klientów hurtowych, dzięki systemowi monitoringu wskaźników KPI,

- Wdrożenie w organizacji "kultury nie-dyskryminacji", poprzez kompleksowe szkolenia pracowników z zakresu niedyskryminacyjnego traktowania operatorów oraz modyfikacje systemu motywacyjnego,

- Usprawnienie procesu obsługi Operatorów Alternatywnych i jakości usług hurtowych (uproszczenie, przejrzystość, skrócenie procesu),

- Rozwój i wdrażanie usług regulowanych, z udziałem wszystkich interesariuszy (Regulatora, Operatorów Alternatywnych i TP),

- Możliwości porozumienia i poszukiwania efektywnych rozwiązań operacyjnych pomiędzy poszczególnymi podmiotami rynku - Forum Telekomunikacyjne.

Karta to propozycja ewolucyjnego i harmonijnego procesu zmian, którego poszczególne etapy konsultowano z Regulatorem. Zmiany te uwzględniają faktyczne możliwości TP jak również kondycję całego rynku telekomunikacyjnego w Polsce, co leży u podstaw ich pomyślnego wdrożenia.

Rozwiązania zaproponowane w Karcie mogą być szybko wdrożone (niektóre już funkcjonują, jak monitoring i publikacja wskaźników KPI). Ich implementacja potrwa dużo krócej niż 5 lat - a na tyle szacuje się czas wdrażania separacji funkcjonalnej. Są one również nieporównywalnie tańsze. Koszty, szacowane w przypadku podziału na 754 mln zł, można zmniejszyć nawet o 60 - 80 proc.

Według Telekomunikacji Polskiej, Karta pozwoli uniknąć destabilizacji całego rynku telekomunikacyjnego wynikającego z ewentualnego podziału największego operatora. Karta jest efektem pracy zespołu przedstawicieli różnych struktur TP, posiadających praktyczne doświadczenie i wiedzę operacyjną, pracujących na co dzień z odbiorcami usług hurtowych i detalicznych, uzupełniony wiedzą ekspercką współpracujących firm zewnętrznych PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz Accenture.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: UKE | Orange Polska S.A. | karta

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy