TP SA łamie prawo?

Telekomunikacja Polska złamała prawo żądając od abonentów kopii umowy zawartej z konkurencyjnym operatorem - uznał Cezary Banasiński Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (na ilustracji). Jak głosi oficjalny komunikat UOKiK, postępowanie antymonopolowe przeciwko Telekomunikacji Polskiej zostało wszczęte na wniosek Netii w listopadzie 2003 roku.

Telekomunikacja Polska złamała prawo żądając od abonentów kopii umowy zawartej z konkurencyjnym operatorem - uznał Cezary Banasiński Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (na ilustracji). Jak głosi oficjalny komunikat UOKiK, postępowanie antymonopolowe przeciwko Telekomunikacji Polskiej zostało wszczęte na wniosek Netii w listopadzie 2003 roku.

W trakcie przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że TP SA żądała od abonentów, którzy złożyli w jej jednostkach organizacyjnych zlecenie preselekcji, kopii umowy zawartej z Netią, uzależniając od tego realizację zlecenia. Abonenci byli więc zmuszani do dopełnienia większej, niż wynikająca z obowiązujących przepisów prawa, liczby warunków determinujących możliwość skorzystania z usługi. TP SA uzyskiwała natomiast informacje o treści umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranych przez operatorów alternatywnych. UOKiK podkreślił, iż warunki, od spełnienia których uzależniona jest możliwość skorzystania przez abonenta z usług świadczonych na zasadzie preselekcji, określają przepisy obowiązującego prawa. Zdaniem Prezesa Urzędu działanie TP SA, utrudniało abonentom możliwość skorzystania z przysługującego im prawa do swobodnego wyboru operatora świadczącego usługi połączeń międzystrefowych oraz międzynarodowych. Uznał także za prawdopodobne, iż część konsumentów w ogóle zrezygnowała ze zmiany operatora, gdy spotkała się z żądaniem przedstawienia dodatkowych dokumentów. W związku z ww. działaniami Telekomunikacji Polskiej, Prezes Urzędu nałożył na nią karę w wysokości 1 mln 401 tys. 192 złotych. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Reklama
Enter
Dowiedz się więcej na temat: UOKiK | Lama | Orange Polska S.A.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy