UOKiK

Środa, 17 stycznia 2024 (15:00) Aktualizacja Czwartek, 28 marca 2024 (15:47)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest polską instytucją rządową odpowiedzialną za ochronę konkurencji i konsumentów. Głównym celem UOKIK-u jest zapewnienie, aby rynek funkcjonował w sposób sprawiedliwy i przejrzysty, chroniąc interesy konsumentów oraz wspierając uczciwą konkurencję.
UOKiK - najważniejsze informacje
UOKiK to polska instytucja broniąca praw konsumentów. /Marek BAZAK/East News /East News

UOKiK - najważniejsze informacje

  • Kraj założenia:

    Polska

Do zadań UOKiK należy między innymi nadzorowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów antymonopolowych, które zapobiegają nadużywaniu pozycji dominującej na rynku przez duże firmy. Urząd zajmuje się również ochroną konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, takimi jak wprowadzające w błąd reklamy czy nieuczciwe warunki umów. Dodatkowo, UOKiK bada fuzje i przejęcia firm, aby upewnić się, że nie będą one szkodliwe dla zdrowej konkurencji na rynku.

Co można zgłosić do UOKiK?

Konsumenci zgłaszają się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w Polsce z różnorodnymi problemami. Niezgodność towaru z umową to jedna z najczęstszych skarg. Gdy zakupiony produkt nie odpowiada jego opisowi, ma wady, nie działa prawidłowo lub nie spełnia oczekiwań konsumenta zgodnie z obietnicami sprzedawcy, UOKiK może interweniować.
 
Podobnie jest, gdy firmy stosują wprowadzającew błąd reklamy, ukryte opłaty, fałszywe promocje, czy wprowadzają klientów wbłąd co do jakości produktu. 

Do UOKiK można się też zgłosić, kiedy sprzedawca lub producent odmawia naprawy, wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy pomimo obowiązującej gwarancji, tak samo jak w sytuacji, w których umowy zawierają nieuczciwe warunki, są niejasne, mają ukryte klauzule lub kiedy konsument jest niesprawiedliwie obciążany w umowie.
 
W dobie cyfryzacji, konsumentów dotyczą także problemy z usługami online, takie jak zakup gier, aplikacji, usług streamingowych, gdzie mogą wystąpić problemy z dostępem, jakością usługi czy nieuczciwymi praktykami subskrypcji. Do UOKiK można też zgłaszać kwestie związane z opóźnieniami w dostarczaniu produktów lub trudnościami w dokonaniu zwrotu zakupionego towaru i odzyskaniu pieniędzy.

Temat UOKiK znajdziesz również w serwisie:

UOKiK - Wiadomości