UKE: Dezaktywacja kont pre-paid jest uzasadniona

Czy okres ważności konta użytkownika pre-paid narusza prawa konsumentów? UKE odpowiada na pytania o zasadach działania usług przedpłaconych w sieciach telefonii komórkowej.

UKE, w związku z zapytaniami konsumentów w sprawie zapisów regulaminów świadczenia usług przedpłaconych (pre-paid) w sieciach komórkowych, postanowił wydać w tej sprawie oświadczenie - tłumacząc dlaczego po upływie określonego przez operatora terminu od daty zasilenia konta przez użytkownika, karta SIM staje się nieaktywna, a zgromadzone na koncie użytkownika środki pieniężne przepadają.

Ustawa o prawie Telekomunikacyjnym nie reguluje kwestii dotyczących usługi pre-paid. Szczegółowe zasady dotyczące świadczenia usług w systemie pre-paid określają regulaminy oraz cenniki świadczenia usług przedpłaconych przez operatorów.

Reklama

UKE tłumaczy, że operator świadczący usługi w systemie pre-paid ponosi szereg kosztów związanych z funkcjonowaniem karty SIM w sieci także po zakończeniu okresu aktywności karty, którego długość zależy od wartości doładowania konta. Pomimo, że użytkownik ma nieaktywne konto i nie może korzystać z połączeń wychodzących, operator jeszcze przez pewien czas świadczy usługi "przychodzące".

Operator przez cały okres nieaktywności konta pozostaje w gotowości do wznowienia świadczenia usług telekomunikacyjnych w pełnym zakresie. Powoduje to konieczność utrzymywania konta w systemach informatycznych oraz elementach sieciowych. Operator przez cały ten czas musi utrzymywać kartę SIM w systemach swojej sieci. Pomimo, że użytkownik nie korzysta z usług wychodzących, operator musi posiadać informacje dotyczące położenia danego terminala, pozwalające na jego lokalizację i zestawienie połączenia. Konieczne jest też zarezerwowanie danego numeru klienta.

Dla UKE wszystkie powyższe czynności wymagają ponoszenia większych nakładów na utrzymanie wystarczającej pojemności systemów informatycznych i elementów sieci, niż wynikałoby to z liczby użytkowników zasilających swoje konta i aktywnie korzystających z sieci, co w oczywisty sposób podnosi koszty operatora.

Natomiast kupujący kartę pre-paid wiedział, a z pewnością przy zachowaniu należytej staranności mógł się zapoznać z warunkami, jakie obowiązują w systemie usług pre-paid. Tymczasem, zgodnie z zasadą obowiązującą w polskim systemie prawnym, w Polsce nie można powoływać się na nieznajomość przepisów prawnych. Konkluzja? Próba tłumaczenia się niewiedzą po dezaktywacji konta niczego nie przyniesie.

Urząd dokonuje porównania zasad usługi w systemie pre-paid do czynności dokonywanych "w życiu codziennym", pisząc o zakupie karty komunikacji miejskiej czy zakupie karnetu na pływalnię. Konsument wtedy dokonuje przedpłaty za usługi, z których chce korzystać. Przedpłata ta obowiązuje w ściśle określonym terminie i nie ma tu znaczenia, czy konsument korzysta z usług, na które dokonał przedpłaty czy też nie. Nie ma też możliwości odzyskać "zainwestowanych" środków finansowych.

Bazując na tych informacjach, dla UKE dezaktywacja kont użytkownika nie narusza zapisów regulaminu oraz powszechnie obowiązujących zasad dotyczących usług o charakterze przedpłaconym.

Na prośbę UKE, operatorzy przekazali informacje o ważności kart. Jak się okazuje, dla Polkomtela (operator Plusa i Samych Swoich) ważność kart: maksymalnie wynosi 6 miesięcy. W sieci Polskiej Telefoni Cyfrowej (Era, Tak Tak i Heyah) ważność kart waha się od 1 do 7 miesięcy (konto nie może mieć ważności większej niż 12 miesięcy). Natomiast w sieci PTK Centertel (Oragne) czas wydłuża się wraz ze wzrostem kwoty doładowania.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: Parlam | okres | karty | świadczenia | operator | konta | UKE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy