UKE ostrzega przed praktykami Novum

W ostatnim czasie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpływają liczne skargi dotyczące działalności akwizytorów reprezentujących Telekomunikację Novum. UKE zaleca konsumentom ostrożność, z kolei operator odcina się od nieuczciwych praktyk.

Prezes UKE poinformował, że abonenci Telekomunikacji Polskiej skarżą się, że wyłudzono od nich dane osobowe i podstępem skłoniono do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, posługując się przy tym decyzją podpisaną przez Prezesa UKE "zastępującą umowę w zakresie połączenia sieci Telekomunikacji Novum z siecią Telekomunikacji Polskiej".

W związku z tym, Prezes UKE informuje, że przedstawiany konsumentom dokument i jego różne wersje (różne w różnych regionach kraju), jak i widniejący pod nim podpis są nieprawdziwe. W związku z tymi praktykami i ich masową skalą UKE powiadomi organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jednocześnie UKE wzywa do daleko posuniętej ostrożności i ostrzega przed zawieraniem umów bez dokładnej analizy przedstawianych ofert i dokumentów.

Reklama

Z kolei Telekomunikacja Novum w wydanym oświadczeniu poinformowała o rozpoczęciu działań zmierzających do wyjaśnienia tej sprawy. "Z uwagi na powagę problemu potrzebujemy kilku dni na zdobycie oraz gruntowne przeanalizowanie wszystkich informacji. Telekomunikacja Novum nie akceptuje nieuczciwych bądź nielegalnych praktyk w swoich strukturach sprzedażowych. Eliminowaniu takich działań służą m.in. procedury, którym kompleksowo podlega proces sprzedaży. Nie wyrażamy również zgody na wykorzystywanie wizerunku instytucji lub innych firm w celu pozyskiwania umów abonenckich" - czytamy w oświadczeniu.

Telekomunikacja Novum kategorycznie odcina się od takich działań oraz deklaruje ścisłą współpracę zarówno z Urzędem Komunikacji Elektronicznej jak i wszelkimi organami zaangażowanymi w wyjaśnienie tej sprawy. Operator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby w przypadku potwierdzenia zaistnienia zarzucanych działań ich sprawcy ponieśli surowe konsekwencje, gdyż takie działanie godzi nie tylko w interesy konsumentów, ale również w dobre imię Telekomunikacji Novum.

Przypominamy, że Prezes UKE w 2009 r. ukarał Telekomunikację Novum za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych, a 27 stycznia 2011 r. ponownie wszczął postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na tego operatora, między innymi za wprowadzanie w błąd osób podpisujących umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: UKE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy